Startsida
Föredrag under hösten 2017

Föredrag under hösten 2017

2017-09-11:Pål Svensson, Forskning i konsten – att utforska sina sinnen.
2017-11-13:Karl-Erik Eriksson och Martin Cederwall, Att förstå kvantmekanik
2017-12-11Text
Text