Startsida
Forskningsstipendier 2018

Forskningsstipendier 2018

Forskningsstipendier för 2018

Ansökningsprocessen för 2018 öppnas 2018-02-12. Alla ansökningar skickas in via stiftelsens ansökningsportal (se länk nedan).

Ansökningar som gäller stipendier till Grez-sur-Loing och Villa Martinsson sökes i särskild ordning (se egen utlysning), och inte via ansökningsportalen.

Innan ansökningskontot skapas uppmanas Du som sökande att läsa igenom stiftelsens regelverk för forskningsansökningar.

Ansökningar som inte uppfyller regelverkets riktlinjer kommer inte att behandlas.

För vidare information och frågor beträffande stiftelsens regelverk hänvisas till ständ. sekreterare Gunhild Vidén (e-post: info@kvvs.se).
För tekniska frågor hänvisas till supportformuläret i ansökningsportalen.
Vidare instruktioner för hur Du fyller i ansökan finns i ansökningsportalen.

Klicka här för att komma till KVVS ansökningsportal