Startsida
Fulltextpublicering i GUPEA, Göteborgs universitetsbiblioteks fulltextdatabas

Fulltextpublicering i GUPEA, Göteborgs universitetsbiblioteks fulltextdatabas

Fulltextpublicering i GUPEA, Göteborgs
universitetsbiblioteks fulltextdatabas


Ett antal av KVVS publikationer finns utlagda på Internet i fulltextdatabasen GUPEA. De återfinns i serien Göteborgs universitetsbibliotek / Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) / Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis. Dessa publikationer är åtkomliga nedan genom direktlänkning till GUPEA. Googling kan ju också nyttjas.

Per 2015-07-06 finns följande texter utlagda:

Böcker, konferenser
  Bengt Alexanderson: Problems in the New Testament: Old Manuscripts and Papyri, the New Genealogical(CBGM) and the Editio Maior (ECM)
ISBN978-91-980420-5-4
  GLÖMSKAN – värd att minnas. KVVS-publikation 2012
ISBN978-91-980420-0-9
  Slump och nödvändighet – KVVS-symposium 2012
  Människans hälsa och ohälsa – Uppsatser utarbetade från föreläsningar vid KVVS-konferensen med samma namn i okt. 2011.
Uppsatser
  Krister Holmberg: Using Nature´s concepts to synthesize materials – an example of biomimetic chemistry
KVVS Årsbok 2015, pp. 71-88
  Björn O. Nilsson: Vårt behov av nya innovationer
KVVS årsbok 2015, pp. 89-96
  Beata Agrell: Berättandets och läsandets konst – Exemplet Hjalmar Söderberg
KVVS årsbok 2014, pp. 77-97
  Lars Burman: Rymdens ödslighet och den breda vetenskapens nytta
KVVS årsbok 2014, pp. 67-75
  Peter Jagers: TILLVÄXT ELLER UTDÖENDE – ett matematiskt mönster i biologi och samhälle
KVVS årsbok 2013, pp. 77-85
  Björn Rydevik: VARFÖR GÖR DET ONT? Reflektioner över smärta ur medicinskt och mänskligt perspektiv
KVVS årsbok 2012, pp. 75-85
  Lars Arvidsson: RÖDLISTNING AV ARTER – hur och varför?
KVVS årsbok2012, pp. 87-118
  Gunnar Dahlström Birger Karlsson: FÖR HJÄRTAT OCH SNILLET – om Kungl. Samhällets emblem
KVVS årsbok 2012, pp. 119-128
  Birgitta Skarin Frykman: SKOTTAR I GÖTEBORG – GOTHENBURG I SKOTTLAND
KVVS årsbok 2011, pp. 68-79
Minnesteckningar
  Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2014
KVVS årsbok 2015, pp. 97-122
  Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2013
KVVS årsbok 2014, pp. 99-122
  Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2012
KVVS årsbok 2013, pp. 85-125
  Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2011
KVVS årsbok 2012, pp. 129-162
  Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2010
KVVS årsbok 2011, pp. 81-110
  Minnesteckningar över avlidna KVVS-ledamöter 2003-2009
  Minnestal hållna vid högtidsdagarna 2001-2003
KVVS-ledamöter avlidna 2000-2002
  Minnestal hållna vid högtidsdagarna 1999-2000
KVVS-ledamöter avlidna 1998-1999

 

GÅ TILL TOPPEN AV SIDAN