Startsida
Organisation

Organisation

Organisation

Nämnden

KVVS leds av en Nämnd (styrelse) omfattande ett antal ämbetsmän och andra ledamöter. Ämbetsmännen har tillsvidareförordnande, medan KVVS ordförande skiftar årligen.

Operativ ledare för akademin är ständiga sekreteraren, professor Gunhild Vidén.

Under 2018 har Nämnden följande ledamöter:

Ordförande:

Professor emeritus Erland Hjelmquist
(psykologi)
erland.hjelmquist /at/ psy.gu.se

Vice ordförande:
Professor Elisabet Ahlberg (oorganisk
kemi)
elisabet.ahlberg /at/ gu.se
Ständig sekreterare:
Professor Gunhild Vidén
(latin)
gunhild.viden /at/ sprak.gu.se
Vice sekreterare/akademiintendent:
Professor Lars Arvidsson (kryptogami
och naturvårdsbiologi)
lars.arv /at/ hotmail.com
Bibliotekarie:
Professor Bo Lindberg (idé- och
lärdomshistoria)
bo.lindberg /at/ idehist.gu.se
Skattmästare:
Professor Martin Fritz (ekonomisk historia)
martin.fritz /at/ econhist.gu.se
Föregående ordförande:
Professor Eva Forssell-Aronsson
(radiofysik)
eva.forssell_aronsson /at/ radfys.gu.se
Ledamot:
Professor Anna Hannesdóttir (svenska)
anna.hannesdottir/at/svenska.gu.se
Ledamot:
Professor Ann-Sofie Sandberg  (livsmedelsvetenskap)
ann-sofie.sandberg/at/ chalmers.se

Klasser

KVVS är en akademi som omfattar alla vetenskapsområden. Totala antalet svenska ledamöter (arbetande ledamöter och hedersledamöter) uppgår till 292 (2017-01-01).

Följande ämnesområden finns representerade:

Vetenskapsavdelningen:
Klass 1:   Matematik och informationsvetenskaper
Klass 2:   Tekniska vetenskaper
Klass 3:   Fysiska vetenskaper
Klass 4:   Kemiska vetenskaper
Klass 5:   Biologiska vetenskaper
Klass 6:   Medicinska vetenskaper
Klass 7:   Rätts- och samhällsvetenskaper
Klass 8:   Religion, filosofi och språkvetenskaper

Vitterhetsavdelningen:
Omfattar humanistiska ämnen som historia, arkeologi, litteraturvetenskap, idéhistoria m.fl. Även skönlitterär verksamhet finns representerad.

Dessutom finns en avdelning för Utländska ledamöter jämte ett litet antal Hedersledamöter.

Utskott och kommittéer

KVVS har delar av sin verksamhet förlagda till ett antal utskott och kommittéer. Stadgeenliga utskott är Publikationsutskottet, Museiutskottet och Förvaltningsutskottet. Dessutom finns en nomineringskommitté för nya ledamöter och kommittéer för vetenskapliga priser. För det relativt omfattande arbetet med granskning av forskningsansökningar används årligen ett stort antal ledamöter.

GÅ TILL TOPPEN AV SIDAN