Startsida
Stipendier och anslag

Stipendier och anslag

Stipendier och anslag

Årligen ges möjlighet att söka forskningsanslag inom olika vetenskapsområden som tillåts enligt de regelverk som gäller för KVVS olika fonder och stiftelser. Medlen utannonseras för ansökan i början av februari varje år.

Utannonsering sker dels på KVVS egna hemsidor (www.kvvs.se), dels på Göteborgs universitets och Chalmers tekniska högskolas stipen­die­listor. I annonserna anges inom vilka områden och av vilka sökandekategorier anslagen kan sökas. Ansöknings­for­mu­lär och regelverk kan laddas ned i form av PDF-filer; alternativt kan de rekvireras från e-post­adressen info@kvvs.se.

Slutdatum för forskningsansökningar anges alltid i stipendieannonserna och är normalt den 15 mars. Sakgranskning av ansökningar görs under april månad. Tilldelningsbeslut fattas vid KVVS majsammanträde.

Sökande personer meddelas om utfall senast 1 juni. Nästa års ansökningsblanketter kommer att finnas på hemsidan senast i mitten av februari 2017.

Sedan några år har KVVS utdelat gästforskarstipendier vid Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike och skrivarstipendier vid Villa Martinson, Jonsereds herrgård. Dessa stipendier utannonseras under vintern på likartat sätt som de ovan nämnda forskningsstipendierna.

I enstaka fall kan anslag för vetenskaplig verksamhet utdelas efter ansökan utanför de reguljära stipendieansökningsperioderna. Möjligheten att få sådana medel är dock begränsad.

GÅ TILL TOPPEN AV SIDAN