Startsida
Stipendier och anslag

Stipendier och anslag

Stipendier och anslag

Årligen ges möjlighet att söka forskningsanslag inom olika vetenskapsområden som tillåts enligt de regelverk som gäller för KVVS olika fonder och stiftelser. Medlen utannonseras för ansökan i början av februari varje år.

Årets ansökningsomgång öppnade 12 februari och stänger 15 mars. Länk till ansökningsportalen finner du här

Utannonsering sker dels på KVVS egna hemsidor (www.kvvs.se) under Aktuellt, dels på Göteborgs universitets och Chalmers tekniska högskolas stipen­die­listor. I annonserna anges inom vilka områden och av vilka sökandekategorier anslagen kan sökas. Ansökan sker via SEB:s stipendieportal, varifrån ansöknings­for­mu­lär och regelverk kan laddas ned i form av PDF-filer. Observera att man kan gå in via sitt konto under hela året, men bara ladda upp ansökningar under den angivna perioden.

Slutdatum för forskningsansökningar anges alltid i stipendieannonserna och är normalt den 15 mars. Sakgranskning av ansökningar görs under april månad. Tilldelningsbeslut fattas vid KVVS majsammanträde.

Sökande personer meddelas om utfall senast 1 juni.

Från och med 2019 kommer stipendieutlysningen att senareläggas på året (utlysning i slutet av våren och utdelning i början av hösten). Var alltså uppmärksam på att ansökningar rörande konferenser etc under sommaren 2019 måste göras redan i år!

Sedan några år har KVVS utdelat gästforskarstipendier vid Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike och skrivarstipendier vid Villa Martinson, Jonsereds herrgård. Dessa stipendier utannonseras under vintern på likartat sätt som de ovan nämnda forskningsstipendierna. Obs att dessa ansökningar skickas direkt till sekreteraren, info (at) kvvs.se. Utlysningstexterna återfinns under Aktuellt.

Ansökningar utanför de reguljära stipendieansökningsperioderna kan i normalfallet inte beaktas.

GÅ TILL TOPPEN AV SIDAN