Startsida
Konferenser och symposier
2001: Antarctic challenges – Historical and Current Perspectives on Otto Nordenskjöld´s Antarctic Expedition 1901–1903

Kontaktinformation

  • 2001: Antarctic challenges – Historical and Current Perspectives on Otto Nordenskjöld´s Antarctic Expedition 1901–1903

2001: Antarctic challenges – Historical and Current Perspectives on Otto Nordenskjöld´s Antarctic Expedition 1901–1903

2001Antarctic challenges – Historical and Current Perspectives on Otto Nordenskjöld´s Antarctic Expedition 1901–1903 (ISBN 91-85252-64-6)
(tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, KVA)
Denna konferens hade sin utgångspunkt i Nordenskjölds på sin tid mycket uppmärksam­made Antarktisexpedition, men en stor del av innehållet gällde den efterföljd som denna expedition lett till inom olika vetenskapsområden. Sålunda behandlades bl.a. frågor om geologi, biologi, oceanografi, klimatologi och etnologi, men även vetenskaplig inter­nationalisering, rättsfrågor och turistik.