Startsida
Övriga publikationer

Övriga publikationer

Övriga publikationer

 

Eriksson, Nils:
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 1778-1874.
English summary: The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg
1778-1874. 1978. 416 pp. Ill. ISBN 91-85252-12-3
– bunden 175
Eriksson, Nils:
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 1875-1953.
English summary: The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg 1875-1953. 1985. 364 pp. Ill. ISBN 91-85252-34-4
– bunden 200
Eriksson, Nils, Nilsson, Ingemar:
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 1953-2000.
English summary: The Royal Society of Arts and Sciences in Göteborg, 1953-2000. 2003. 370 pp. Ill. ISBN 91-85252-61-1
– bunden 400
Karlsson, Birger:
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg – in i 2000-talet.
English summary: The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg – Entering the 21st century. 2016. 324 pp. Ill. ISBN 978-91-980420-7-8
– bunden 400
Tre föreläsningar 1978:
Holger Hydén: Kan hjärnan förstå hjärnan?
Gunnar von Proschwitz: Gustaf III och Voltaire.
Artur Attman: Hur Göteborg blev Göteborg.
[Three Lectures, 1978. H. Hydén: Can the brain understand the brain?
G. von Proschwitz: Gustavus III and Voltaire.
A. Attman: How Gothenburg became Gothenburg.] 1979. 84 pp. Ill. ISBN 91-85252-17-4
– bunden 70
Hallberg, Paul (Ed.):
The Condition of Man. Proceedings of an International Symposium held September 8-10,1978 in Göteborg to Celebrate the 200th Anniversary of the Royal Society of Arts andSciences in Göteborg.1979. 228 pp. Ill. ISBN 91-85252-20-4
– bunden 125
Hallberg, Paul (Ed.):
The Feeling for Nature and the Landscape of Man. Proceedings of the 45th Nobel Symposium, held September 10-12, 1978 in Göteborg to Celebrate the 200th Anniversary of The Royal Society of Arts and Sciences of Göteborg.1980. 190 pp. Ill. ISBN 91-85252-23-9
– bunden 125
Engström, Gösta:
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Förteckning över minnestal hållna 1805-1981. [The Royal Society of Arts and Sciences in Göteborg. A Catalogue of Commemorative Speeches Held in 1805-1981.] 1982. 48 pp. ISBN 91-85252-29-8
– häftad 40
Gunnar Bjursell och Lotta Valne Westerhäll (red.):
Kulturen och hälsan. Symposium 10 november 2008. Göteborg 2008. 59 pp. ISBN 978-91-978228-0-0
– häftad 50
Kihlman, Tor:
Volvo Environment Prize – The 20 First Years. Göteborg 2009. 81 pp. Ill. ISBN 978-91-85252-70-1
– häftad 100


GÅ TILL TOPPEN AV SIDAN