Startsida
Organisation

Organisation

Organisation

Nämnden

KVVS leds av en Nämnd (styrelse) omfattande ett antal ämbetsmän och andra ledamöter. Ämbetsmännen har tillsvidareförordnande, medan KVVS ordförande skiftar årligen.

Operativ ledare för akademin är ständiga sekreteraren, professor Gunhild Vidén.

Under 2024 har Nämnden följande ledamöter:

Ordförande:
Professor Dag Winkler (fysik)
dag.winkler/at/ chalmers.se
Vice ordförande:
f d arkivchef Annika Nordström (etnologi)
britta.annika /at/ telia.com
Ständig sekreterare:
Professor emerita Gunhild Vidén
(latin)
gunhild.viden /at/ sprak.gu.se
Vice sekreterare/akademiintendent:
Professor emeritus Lars Arvidsson (kryptogami
och naturvårdsbiologi)
lars.arv /at/ hotmail.com
Bibliotekarie:
Professor emeritus Bo Lindberg (idé- och
lärdomshistoria)
bo.lindberg /at/ idehist.gu.se
Skattmästare:
Professor Eva Forssell-Aronsson
(radiofysik)
eva.forssell_aronsson /at/ radfys.gu.se
Föregående ordförande:
Professor Yvonne Leffler (litteraturvetenskap)
yvonne.leffler /at/ lir.gu.se
Ledamot:
Professor emeritus Boo Johansson (psykologi)
booericanders /at/ gmail.com
Ledamot:
Bitr. professor Jana Madjarova (matematik)
jana /at/ chalmers.se

Klasser

KVVS är en akademi som omfattar alla vetenskapsområden. Totala antalet svenska ledamöter (arbetande ledamöter och hedersledamöter) uppgår till 314 (2024-01-01).

Följande ämnesområden finns representerade:

Vetenskapsavdelningen:
Klass 1:   Matematik och informationsvetenskaper
Klass 2:   Tekniska vetenskaper
Klass 3:   Fysiska vetenskaper
Klass 4:   Kemiska vetenskaper
Klass 5:   Biologiska vetenskaper
Klass 6:   Medicinska vetenskaper
Klass 7:   Rätts- och samhällsvetenskaper
Klass 8:   Religion, filosofi och språkvetenskaper

Vitterhetsavdelningen:
Omfattar humanistiska ämnen som historia, arkeologi, litteraturvetenskap, idéhistoria m.fl. Även konstnärlig verksamhet i olika former finns representerad.

Dessutom finns en avdelning för Utländska ledamöter jämte ett litet antal Hedersledamöter.

Utskott och kommittéer

KVVS har delar av sin verksamhet förlagda till ett antal utskott och kommittéer. Stadgeenliga utskott är Publikationsutskottet, Museiutskottet och Förvaltningsutskottet. Dessutom utses årligen en nomineringskommitté för nya ledamöter och kommittéer för vetenskapliga priser. I det relativt omfattande arbetet med granskning av forskningsansökningar deltar årligen ett stort antal ledamöter.

GÅ TILL TOPPEN AV SIDAN