Startsida
Acta med underserier

Acta med underserier

Acta med underserier

HUMANIORA (ISSN 0072-4823)

1. Ollfors, Anders:
   Studien zum Aufbau des Hexameters Lucans. 1967. 131 pp.
– häftad 80
2. Ollfors, Anders:
   Textkritische und interpretatorische Beträge zu Lucan. 1967. 69 pp.
– häftad 60
3. Gullberg, Helge:
   Per Hallström och Marie Franzos. Studier i en brevsamling. [Per Hallström and Marie Franzos. Studies in a Collection of Letters.] 1968. 69 pp.
– häftad 60
4. Fridh, Åke:
Contributions à la critique et à l’interprétation des Variae de Cassiodore. 1968. 105 pp.
– häftad 75
5. Fridh, Åke:
  Der sogenannte prospektive Konjunktiv im Lateinischen. 1971. 54 pp.
– häftad 55
6. Andersson, Hans:
   Urbanisierte Ortschaften und lateinische Terminologie. Studien zur Geschichte  des nordeuropäischen Städtewesens vor 1350. 1971. 281 pp.
– häftad 125
 7. Persson, Lennart:
   Samvetsäktenskap eller civiläktenskap. Samvetsäktenskapet vid Göteborgs högskola år 1904 och dess betydelse för civiläktenskapets införande i Sverige. [Unofficial Union or Civil Marriage. A Case of the Former Involving Two Students at Göteborg University College in 1904 and its Importance for the Introduction of Civil Marriage in Sweden.] 1971. 159 pp.
– häftad 85
8. Roth, Stig:
  Gudhems klosterruin. Grävningsberättelse avseende planform och murverk, altaren, stendekor och gravar. [The Ruined Abbey of Gudhem. Excavation Reports.]  1973. 116 pp., 6 folded plates. Ill.
– häftad 85
9. Åkerman, Nils:
  Medicinska resebrev 1818-1820 och 1825. Utg. av Agneta Darle. With an English summary: Letters from Nils Åkerman’s Medical Study Tours of Europe in 1818-1820 and  1825. 1974. 90 pp. ISBN 91-85252-01-8
– häftad 75
10. Weibull, Curt:
  Die Geaten des Beowulfepos und Die dänischenTrelleburgen. Zwei Diskussionsbeiträge. 1974. 43 pp. ISBN 91-85252-02-6
– häftad 50
11. Eklund, Bo-Lennart:
   Modern Greek: Verbal Aspect Compound Nouns. 1976. 34 pp. ISBN 91-85252-08-5
– häftad 40
12. Donnard, Jean-Hervé:
   Il y a un siècle. Arthur de Gobineau, représentant de la France en Suéde (1872-1877). 1978. 27 pp. ISBN 91-85252-11-5
– häftad 40
13. Lewin, Bernhard:
   A Vocabulary of the HudailianPoems. 1978. vii, 496 pp. ISBN 91-85252-16-6
– häftad 175
14. Attman, Artur:
   The Struggle for Baltic Markets. Powers in Conflict, 1558-1618. 1979. 232 pp.ISBN 91-85252-15-8
– häftad 110
15. Wistrand, Erik:
  Caesar and Contemporary Roman Society. 1979. 67 pp. ISBN 91-85252-18-2
– häftad 70
16. Erikson, Alvar (Ed.):
   Letters to Erik Benzelius the Younger from Learned Foreigners. Vol. 1: 1697-1722. 1980, xii, 250 pp. Vol. 2: 1723-1743. 1981. 292 pp. ISBN 91-85252-22-0
– häftad 200
17. Nyström, Per:
   Mary Wollstonecraft´s Scandinavian Journey. 1980. 51 pp., 1 plate. ISBN 91-85252-24-7
– häftad 55
18. Wistrand, Erik:
   The Policy of Brutus the Tyrannicide. 1981. 40 pp. ISBN 91-85252-25-5
– häftad 50
19. Gullberg, Helge:
   Kåsören Red Top. Berättarkonst,stil, språk. [Art of Narration, Style and Language of the Swedish Columnist Red Top.] With an English summary. 1982. 104 pp. ISBN 91-85252-26-3
– häftad 75
20. Attman, Artur:
   The Bullion Flow between Europe and the East 1000-1750. 1981. 149 pp. ISBN 91-85252-27-1
– häftad 90
21. Holmberg, Erik J.:
   A Mycenaean Chamber Tomb near Berbati in Argolis. 1983. 53 pp. Ill. ISBN 91-85252-31-X
– häftad 70
22. Erikson, Alvar Nilsson Nylander, Eva (Ed.):
   Erik Benzelius- Letters to his Learned Friends.  1983. 200 pp. ISBN 91-85252-32-8
– häftad 100
23. Attman, Artur:
   Dutch Enterprise in the World Bullion Trade, 1550-1800. 1983. 113 pp. ISBN 91-85252-33-6
– häftad 85
24. Attman, Artur:
   Swedish Aspirations and the Russian Market during the 17th Century. 1985. 41 pp. ISBN 91-85252-35-2
– häftad 55
25. Mörner, Magnus Svensson, Thommy (Ed.):
   The History of the Third World in Nordic Research. 1986. 199 pp. ISBN 91-85252-36-0
– häftad 150
26. Attman, Artur:
   American Bullion in the European World Trade. 1600-1800. 1986. 115 pp. ISBN 91-85252-38-7
– häftad 90
27. Roth, Stig:
   Gudhems klosterruin. Fyndföremål tecknade. [The Ruined Abbey of Gudhem. Drawings of Archaeological Finds.] 1988. 44 plates. ISBN 91-85252-41-7
– häftad 85
28. Holmberg, Åke:
   Världen bortom västerlandet. Svensk syn på fjärran länder och folk från 1700-talet till första världskriget. [The World beyond the West: Distant Lands and Peoples through Swedish Eyes from the 18th Century to the First World War.] With an English summary. 1988. 612 pp. Ill. ISBN 91-85252-42-5
– häftad 110
29. von Proschwitz, Gunnar:
   Influences. Relations culturelles entre la France et la Sède. 1988. 318 pp., 22 plates. ISBN 91-85252-43-3
– häftad 200
30. Axel-Nilsson, Göran:
   Thesaurus Cathedralis Lundensis. Lunds domkyrkas medeltida skattsamling.[The Medieval Treasures of Lund
Cathedral.] Avec un résumé français. 1989. 182 pp. Ill. ISBN 9l-85252-44-1
– bunden 275
31. Holmberg, Åke:
  Tredje världen i Tredje republikens skola. En jämförande studie av franska och  svenska fjärrhorisonter. [The Third World in the Schools of the Third Republic. A Comparative Study of French and Swedish Distant Horizons.] Avec un résumé français. 1990. 93 pp. ISBN 91-85252-46-8
– häftad 110
32. Fredén, Gustaf:
   Den gröna eken. Folksagestudier. [The Green Oak. Folk-Tale Studies.] 1992. 57 pp. ISBN 91-85252-48-4
– häftad 75
33. Wideen, Harald:
   Skara domkyrkas krypta och gotiska förhall jämte en grävningsplan. [The Crypt and Gothic Porch of Skara Cathedral.] With an English summary. 1993. 15 pp., 13 plates. ISBN 91-85252-49-2
– häftad 90
34. Holmberg, Åke:
   Världen bortom västerlandet. II: Den svenska omvärldsbilden under mellan krigstiden. [The World beyond the West. II: The Non-European World through Swedish Eyes, from 1915 to 1940.] With an English summary. 1994. 253 pp. Ill. ISBN 91-85252-51-4
– häftad 200
35. Benson, Sven:
   Danskt lagspråk 1561. Studier i
Frederik II:s sjörätt.
[Danish Law Language in 1561. Studies in the Maritime Law of Frederik II.] 1994. 89 pp. ISBN 91-85252-52-2
– häftad 150
36. Hanson, Thelma:
   Karl Kraus och Strindberg. [Karl Kraus and Strindberg.] Mit einer deutschen Zusam- menfassung. 1996. 86 pp. ISBN 91-85252-50-6
– häftad 90
37. Campbell, Colin:
   A Passage to China. Colin Campbell´s Diary of the First Swedish EastIndiaCompany Expedition to Canton, 1732-33. Ed. by Paul Hallberg and Christian Koninckx. 1996. 260 pp. Ill. ISBN 91-85252-55-7
– bunden 350
38. Cavallin, Paul:
   Ur Inferno till Damaskus. En omvändelsehistoria. [From Inferno to Damascus. The Story of a Religious Conversion.] Utg. av JensCavallin. 1998. 47 pp. ISBN 91-85252-56-5
– häftad 80
39. Axel-Nilsson, Göran:
   ”Sankt Olavs hjälm och sporrar.” Helgonreliker eller vapengarnityr? [”Saint Olav’s Helmet and Spurs.” Sacred Relics or Objects of Armour?] 1998. 51 pp. Ill. ISBN 91-85252-57-3
– häftad 90
40. Holmberg, Åke:
   Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidnings syn på kolonialismens sammanbrott i Asien och Afrika 1946-1965. Ett bidrag till den svenska omvärlds bildens historia. [The Breakdown of Colonialism in Asia and Africa in 1946-1965, as Seen by the  Göteborgs  Handels- och Sjöfarts-Tidning. A Contribution to the History of the Non-European World through Swedish Eyes.] With an English summary. 1999. vii, 117 pp. Ill. ISBN 91-85252-58-1
– häftad 160
41. Hultqvist, Per:
   Stränder och namn. Ortnamnsmil och ortnamn vid Dalslands Vänerkust. [Shores and Names. Place-Names and their Settings Settings on the Shores of Lake Wenern in Dalsland.] 2001. 414 pp., 9 inset maps.Ill. ISBN 91-85252-59-X
– bunden 450
42. Alexanderson, Bengt:
   Les Confessions de saint Augustin. Manuscrits et stemma. 2003.105 pp. ISBN 91-85252-63-8
– häftad 140
43. Eriksson, Nils:
   ”Icke har jag varit overksam” – En biografi över Martin Georg Wallenstråle. 2009. Ill. 422 pp. ISBN 978-91-85252-69-5
– bunden 200
44. Stålmarck, Torkel:
   Ostindiefararen Carl Gustav Ekeberg 1716-1784. 2012. 94 pp. Ill. ISBN 91-85252-65-4
– häftad 100
45. Alexanderson, Bengt:
   Några tankar om översättningen av Nya Testamentet i Bibel 2000. 2012, 57 pp. ISBN 978-91-980420-2-3
– häftad 100
46. Hallberg, Paul Olsson, S. Bertil (red.):
   En ostindiefarande fältskärs berättelse: Carl Fredrik Adlers journal från skeppet  Prins Carl 1753-56. 2013. 299 pp. Ill. ISBN 978-91-980420-1-6
– bunden 200
47. Tengström, Emin:
   Broar till Antiken – Antikens inflytande på svenskt samhälls- och kulturliv 1780-1850. 2014. 259 pp. Ill. ISBN 978-91-980420-3-0
– bunden 200
48. Alexanderson, Bengt:
   Problems in the New Testament: Old Manuscripts and Papyri, the New Genealogical Method (CBGM) and the Editio Critica Maior(ECM). 2014. 146 pp. Ill. ISBN 978-91-980420-5-4.
– häftad 150
49. Alexanderson, Bengt:
Critique de texte et interprétations d’ouvrages de Clément d’Alexandrie et d’Origène. 2017. 224 pp. ISBN 978-91-980420-8-5.
– URL: http://hdl.handle.net/2077/52324
50. Alexanderson, Bengt:
Philon d’Alexandrie: critique de texte et interprétation. 2020. 202 pp. ISBN 978-91-4647-2-3.
– URL: http://hdl.handle.net/2077/64921
51. Alexanderson, Bengt:
Critique de texte et interprétations d’ouvrages de Jean Chrysostome. 2022. 202 pp. ISBN 978-91-4647-2-3.
– URL: http://hdl.handle.net/2077/71398
52. Tengström, Emin:
Cicero i närbild. 2023. 87 pp. ISBN 978-91-984647-8-8.
– häftad 100
53. Schiller, Bernt:
Arbete, kapital och politik i Norden ca 1860-2000. 2023. 361 pp. ISBN 978-91-984647-9-5.
– häftad 250

BOTANICA (ISSN 0347-4917)

1. Skottsberg, Carl:
  The Genus Wikstroemia Endl. in the Hawaiian Islands. 1972. 166 pp. Ill.
– häftad 90
2. Degelius, Gunnar:
  The Lichen Flora of the Island of Vega in Nordland, Northern Norway. 1982. 127 pp. Ill. ISBN 91-85252-30-1
– häftad 85
3. Degelius, Gunnar:
  The Lichen Flora of the Island of Anholt, Denmark. 1986. 68 pp. Ill. ISBN 91-85252-39-5
– häftad 85
4. Harling, Gunnar:
  The Genus Jungia L. fil. (Compositae-Mutisieae). 1995. 133 pp. Ill. ISBN 91-85252-54-9
– häftad 175

ZOOLOGICA (ISSN 0072-4807)

1. Hubendick, Bengt:
   Studies on Ancylidae. The Australian, Pacific and Neo-tropical Formgroups. 1967. 52 pp. Ill.
– häftad 50
2. Nybelin, Orvar:
   Versuch einer taxonomischen Revision der Anaethalion-Arten des WeissjuraDeutschlands. 1967. 51 pp., 8 plates.
– häftad 50
3. Rees, W.J. Rowe, Mary:
   Hydroids of the Swedish West Coast. 1969. 22 pp.
– häftad 40
4. Nybelin, Orvar:
   Om stensimpans, Cottus gobio L., och bergsimpans, C. poecilopus Heckel, utbrednings-historia i södra och mellersta Sverige. With a summary in English: On the Immigration of Cottus gobio L. and Cottus poecilopus Heckel into Southern and Middle Sweden. 1969. 52 pp. Ill.
– häftad 50
5. Hubendick, Bengt:
   Studies on Ancylidae. The Palearctic and Orienta Species and Formgroups. 1970. 52 pp. Ill.
– häftad 50
6. Jägerskiöld, L.A.:
   A Survey of the Marine Benthonic Macro-Fauna along the Swedish West Coast 1921-1938. 1971. 146 pp.
– häftad 85
7. Nybelin, Orvar:
On the Caudal Skeleton in Elops with Remarks on other Teleostean Fishes. 1971. 52 pp., 12 plates. Ill.
– häftad 60
8. R. Fänge (Ed.):
   Myxine glutinosa. Biochemistry, Physiology and Structure. Reports from aSymposium in Göteborg 28-29 April, 1972.1973. 104 pp. Ill.
– häftad 75
9. Nybelin, Orvar:
   A Revision of the Leptolepid Fishes. 1974. 202 pp., 30 plates. Ill. ISBN 91-85252-03-4
– häftad 100
10. Nybelin, Orvar:
   On the So-Called Postspiracular Bones in Crossopterygians, Brachiopterygiansand Actinopterygians.1976. 31 pp., 1 plate. ISBN 91-85252-05-0
– häftad 50
11. Hubendick, Bengt:
   Fresh-Water Gastropods of Sierra Leone. 1977. 30 pp. Ill. ISBN 91-85252-07-7
– häftad 50
12. Nybelin, Orvar:
   Contributions to Taxonomy and Morphology of the Genus Elops (Pisces, Teleostei).1979. 37 pp., 3 plates. Ill. ISBN 91-85252-19-0
– häftad 50
13. Nybelin, Orvar:
   On the Tooth-Bearing Bone Element in the Lower Jaw of Some Primitive Recent Teleostean Fishes. 1982. 36 pp., 7 plates. Ill. ISBN 91-85252-28-X
– häftad 60
14. Eriksson, Mats O.G. (Ed.):
   Proceedings of the Fifth Nordic Ornithological Congress, 1985. Onsala, Sweden, 5-9August, 1985.1987. 228 pp. Ill. ISBN 91-85252-40-9
– häftad 150
15. von Proschwitz, Ted:
   Zoogeographical Studies on the Land Mollusca of the Province of Dalsland (SW. Sweden). 1994. 152 pp. Ill. ISBN 91-85252-53-0
– häftad 150

GEOPHYSICA (ISSN 0072-4815)

1. Welander, Pierre:
   Theoretical Forms for the Vertical Exchange Coefficients in a Stratified Fluid with Application to Lakes and Seas. 1968. 27 pp.
– häftad 40
2. Kullenberg, Gunnar:
   Measurements of Horizontal and Vertical Diffusion in Coastal Waters. 1969. 51 pp. Ill.
– häftad 50
3.    Nordic Perspectives on Oceanography. Studies in Honour of Börje Kullenberg 11 May 1986. 1990. 181 pp. Ill. ISBN 91-85252-37-9 – häftad 200

BIOMEDICA (ISSN 1101-8429)

1. Hydén, Holger, Cupello, Aroldo Rapallino, Maria:
   Regulation of Inhibition by Neuronal GABAAReceptor Interaction. 1991. 77 pp. Ill. ISBN 9185252-47-6
– häftad 100

INTERDISCIPLINARIA (ISSN 0347-4925)

1. Tengström, Emin:
   Forskaren och världen. Om en tvärvetenskaplig ansats i Göteborg. [The Researcher and the World. An Interdisciplinary Initiative in Gothenburg.] 1977. 87 pp. ISBN 91-85252-09-3
– häftad 70
2. Bärmark, Jan (Ed.):
   Perspectives in Metascience. 1979. 199 pp. ISBN 91-85252-21-2
– häftad 100
3. Fritz, Martin:
   Östad – från barnhus till näringsdrivande stiftelse. [östad – from Rural Orphanage to Agriculture and Forestry Foundation.] 2002. 96 pp. Ill. ISBN 91-85252-60-3
– bunden 200
4. Hult, Jan:
   Teknikhistoria. Hur ett nytt ämnesområde etablerades vid Chalmers tekniska högskola 1979-1999. [History of Technology. How a New Academic Discipline was established at Chalmers University of Technology, 1979-1999.] 2003. 71 pp. ISBN 91-85252-62-X
– häftad 75
5. Elzinga, Aant; Nordin, Torgny;
Turner, David Wråkberg, Urban (Ed.):
   Antarctic Challenges. Historical and Current Perspectives on Otto Nordenskjöld´s Antarctic Expedition 1901-1903. 2004. 330 pp. Ill. ISBN 91-85252-64-6
– bunden 400
6. Hallberg, Paul (red.):
   Ljus över landet? Upplysningen som drivkraft i 1700-talets svenska vetenskap och vitterhet. [The Enlightenment as a Motive Power in the Swedish Arts and Sciences of the 18th Century.] Konferens 14-15 augusti 2003 med anledning av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets i Göteborg 225-årsjubileum. 2005. 178 pp. Ill. ISBN 91-85252-65-4
– bunden 290
7. Hallberg, Paul (red.):
   Per Nyström – motor i 1900-talets svenska sociala och samhällsekonomiska utveckling.
   [Per Nyström – a Driving Force in the Swedish Social and Economic Development of the 20th Century.] Symposium den 20 november 2003 med anledning av hundra- årsminnet av Per Nyströms födelse. 2005. 69 pp. Ill. ISBN 91-85252-66-2
– bunden 140
8. Lindberg, Bo (red.):
   Sinnen, signaler och tolkningar av verkligheten. [Symposium den 30-31 augusti 2006.] 2007. Ill. ISBN 978-91-85252-67-1
– bunden 250
9. Johannesson, Lena; Eliasson, Uno;
Hallberg, Paul; Karlsson, Birger (Ed.):
   Images in Arts and Sciences. Selected Papers from a Conference Held by the RoyalSociety of Arts and Sciences in Gothenburg, 13-14 October 2004. Göteborg 2007. ISBN 978-91-85252-68-8
– bunden 250
10. Wallin, Kerstin (referent):
   Kulturen och hälsan. Symposium 10 november 2008. Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål och Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Göteborg. 2009. 59 pp. ISBN 978-91-978228-0-0
– häftad 100
11. Fogelberg, Paul (red.):
   Finland mellan öst och väst. [Finland between East and West.] Baserad på en konferens den 23 oktober 2009 i Göteborg anordnad av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället och Finska Vetenskaps-Societeten. 2011. 123 pp. Ill. ISBN 978-91-85252-71-8 Ingår även i serien Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk 187 (Finska Vetenskaps-Societeten). ISBN 978-951-653-383-7
– bunden 200
12. Lindberg, Bo (red.):
   Glömskan – värd att minnas. [Konferens med samma namn 4-5 oktober 2010]. 2012. 154 pp. Ill. ISBN 978-91-980420-0-9
– bunden 250
13. Lindberg, Bo (red.):
   Vetenskapsretorik – Hur vetenskapen övertygar och övertalar. [Från symposium rubricerat Vetenskapsretorik: vetenskapliga framställnings-former och framställningssätt 8 oktober 2013]. 2014. 144 pp, Ill. ISBN 978-91-980420-4-7
– bunden 250
14. Birger Karlsson och Gunnar Dahlström (red.):
Skönhetens dimensioner – Ordning och oordning i vetenskapens värld. [Symposium på Jonsereds herrgård 9 september 2015]. 2016. 80 pp. ISBN 978-91-980420-6-1.
– häftad 120
15. Lindberg, Bo (red.):
Vetenskaperna och nyttan. [Från symposium rubricerat Vetenskaperna och nyttan 12 oktober 2015]. 2017. 81 pp. Ill. ISBN 978-91-980420-9-2.
– häftad 120
16. Lindberg, Bo (red.):
Göteborg de första 100 åren. [Från symposium rubricerat Göteborg de första 100 åren 16 oktober 2016]. 2018. 157 pp. Ill. ISBN 978-91-984647-0-2.
– bunden 250
17. Lindberg, Bo (red.):
Vetenskaplig redlighet & oredlighet. [Från symposium rubricerat Redlighet och oredlighet i vetenskapen 9 oktober 2017]. 2019. 87 pp. ISBN 978-91-984647-1-9.
– häftad 120
18. Lindberg, Bo (red.):
Upprepbarhet och generaliserbarhet i forskningen. [Från symposium rubricerat Upprepbarhet och generaliserbarhet i vetenskapen 8 oktober 2018]. 2019. 110 pp. ISBN 978-91-984647-2-6.
– häftad 120
19. Lindberg, Bo (red.):
Vårt gemensamma innanhav. Finskt och svenskt kring Östersjön. [Från symposium rubricerat Vårt gemensamma innanhav 14-15 oktober 2019]. 2021. 129 pp. ISBN 978-91-984647-3-3.
– bunden 250
20. Lindberg, Bo (red.):
Professionens liv. Om professionsbiografins variationer. [Från symposium rubricerat Professionsbiografin 12 oktober 2020]. 2021. 124 pp. ISBN 978-91-984647-4-0.
– häftad 120
21. Lindberg, Bo (red.):
Resor och rörelse – verkliga och virtuella. [Från symposium rubricerat Resor och rörelser – verkliga och virtuella 11 oktober 2021]. 2022. 115 pp. ISBN 978-91-984647-7-1.
– häftad 120


GÅ TILL TOPPEN AV SIDAN