Startsida
Adresser och lokaler

Adresser och lokaler

Adresser och lokaler

Adresser

Postadress: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS), Box 222, 405 30 Göteborg.

Telefon till ständ.sekr.:
0708-202835
E-post:
info@kvvs.se
Internet:
www.kvvs.se

Org.nr:
857200-9499
Bankgiro:
815-1342

Försändelser av olika slag tillställs normalt ständiga sekreteraren, professor Gunhild Vidén. Pub­likationsfrågor handläggs av KVVS bibliotekarie, professor Bo Lindberg.

Enklaste kontaktvägen går via e-postadressen info@kvvs.se.

Lokaler

KVVS har sin kontorslokal belägen i Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistbiblioteket, Renströmsgatan 4, Göteborg. I bibliotekets entréplan, nära utlåningsdisken, finns en brevlåda place­rad där ingående post kan lämnas. KVVS arkiv finns förvarat i Handskriftsavdelningen och i den egna kontorslokalen i Göteborgs universitetsbib­liotek.

De allmänna sammanträdena liksom Nämndens sammanträden hålls i regel i Wallenstam­salen, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12. Utskott och arbetsgrupper av olika slag använder oftast den egna kontorslokalen i Universitetsbiblioteket som sammanträdesplats.

GÅ TILL TOPPEN AV SIDAN