Startsida
Föreläsningar

Föreläsningar

Utländska ledamoten prof. Tomoko Nakanishi föreläser i november 2018Föreläsningar

Föreläsningarna vid de månatliga, interna samman-trädena ges oftast av KVVS egna ledamöter. Vid vissa tillfällen engageras externa föreläsare. Somliga föreläsningar bevistas även av utomstå­ende gäster. Spännvidden i de ämnen som tas upp speglar den mångfald som akademin själv besitter. Nedanstående föreläsningar har hållits under de senaste åren.

Bild: Prof. Tomoko Nakanishi föreläser i november 2018.

2023
Helena Lindholm: Varför blir det aldrig fred i Palestina-Israel?
Joakim Sandberg: Bör min pensionsfond ta ansvar för miljön?
Sara Landström: Barns tillförlitlighet och trovärdighet
Malin Celander: Cocktaileffekter på fiskbiomarkörer
Symposium – Underjorden – myt, fakta och resurs Se fliken Konferenser och symposier
Kristian Wedel: Göteborg 400 – ett samarbete mellan publicister och akademiker
Per Helander: Fusion power energy and the Wendelstein 7-X project
2022
Yvonne Leffler: 1800-talets svenska romanunder. Litteraturhistorieskrivning nu och då
Fredrik Bäckhed: En middag med biljoner gäster
Fredrik Fällman: ”Den kinesiska drömmen” – om propaganda och kinesiska särdrag
Michael Schöll: Biomarkörer för Alzheimers sjukdom: Från labbet till vårdcentralen
Gunhild Vidén: Kvinnor i offentligheten i antikens Rom
Symposium – Vetenskapen i demokratins tjänst Se fliken Konferenser och symposier
Bo Lindberg: Den akademiska avhandlingens historia
2021
Laura Downing: Testing typologies of consonant inventories: the view from Africa
Roland Kjellander: En titt in i molekylernas värld som även är vår värld: växelverkningar i vätskor och lösningar
Per Magnus Johansson: Sekelskiftet 1900, August Strindberg och Sigmund Freud
Symposium – Resor och rörelser – verkliga och virtuella Se fliken Konferenser och symposier
Eva-Maria Svensson: Den nya gränslösheten och kommersialiseringen av yttrandefriheten
Anders Jarlert: Det ”västsvenska paketet. Ett kyrkohistoriskt koncept med komplikationer
2020
Rasmus Wærn: Varför har vi egentligen arkitektur?
Urban Strandberg: Projektet International Youth Think Tank
Håkan Pleijel: Västers upptag av olika grundämnen – näringsämnen och andra
Symposium – Professionsbiografin Se fliken Konferenser och symposier
Mats Jontell: Munhålan kroppens spegel: fakta eller fiktion?
Jenny Bergenmar: ”Hela folkets kära vän”. Tankar om nationen i breven till Selma Lagerlöf
2019
Jan Retsö: Berättelsen om drottningen av Saba och dess öden i historien
Kirsten Kraiberg Knudsen: Galaxers tidiga utveckling – en blick 10 – 13 miljarder år tillbaka i tiden
Adam Shehata: Medier och opinion i ett nytt medielandskap
Lars Arvidsson: Anemone hepatica eller Hepatica nobilis – om principer för botanisk namnsättning
Håkan Karlsson: Samtiden: ett arkeologiskt forskningsfält
Symposium – Vårt gemensamma innanhav Se fliken Konferenser och symposier
Karin Wagner: Kampen mellan papper och plast i förpackningsbranschenn
Filip Johnsson: Kan ett polycentriskt synsätt hjälpa oss att nå klimatmålen?
2018
Carl Axel Aurelius: Reformationsjubileet 2017 – vad var det vi firade?
Ann Hellström: Det prematurfödda barnets öga – ”kroppens spegel” – en forskningsresa
Gerald DiBona: The nervous kidney and hypertension
Jana Madjarova: Se matematiken växa fram
Symposium – Upprepbarhet och generaliserbarhet i vetenskapen Se fliken Konferenser och symposier
Tomoko Nakanishi: What one can see by developing real-time radioisotope imaging systems for plants
Ulrika Wolff: Har språklekar i fyraårs-åldern effekter på den tidiga läsutvecklingen?
2017
Jan Borén: Blodfetternas roll för att utveckla åderförkalkning
Anders Wiklund och Göran Karlsson: Barockens uppförandepraxis
Lars Borin och Mats Malm: Digital humaniora – möjligheter och utmaningar
Bengt Gunnarsson: Grön stad? Samspel mellan människor, andra djur och växter
Per Åberg: På djupet med fokus på en art. Om knöltången
Pål Svensson: Forskning i konsten – att utforska sina sinnen
Symposium – Vetenskaplig redlighet och oredlighet Se fliken Konferenser och symposier
Martin Cederwall och Karl-Erik Eriksson: Att förstå kvantmekanik
Johannes Landgren: Die dienende Funktion der Musik: om den tjeckiske tonsättaren Petr Eben och dennes kamp från Buchenwald till sammetsrevolution
2016
Henrik Björck: Kollegialitet – en omstridd materia
Kaj Blennow: Hjärnskakning, knockout och traumatisk hjärnskada. Vad händer när hjärnan får stryk?
Minna Karstunen: Geotechnical Challenges in Soft Sensitive Clay
Peter Tigerstedt: Vad skall vi plantera i park och trädgård med sikte på klimatet år 2050?
Henrik Sjöman: Hur skall vi veta vilka träd som kommer bli framtidens nya stadsträd?
 Marie Demker: Politisk mobilisering efter nya skiljelinjer – om attityder till migration
Symposium – Göteborg de 100 första åren Se fliken Konferenser och symposier
Imre Pázsit: Lise Meitner och upptäckten av kärnenergin
Gunnar D. Hansson &
Lars Lönnroth:
Den poetiska Eddan och de isländska sagorna
2015
Ernst Håkon Jahr: Språkplanlegging som språksosiologisk eksperiment: hovedtrekk ved språkstriden i Norge
Peter M. Fischer: Arkeologi i naturvetenskapens och teknikens tecken: Exempel från 25 år av svenska utgrävningar på Cypern och i Främre Orienten
Per Cramér: Ett kommande transatlantiskt frihandelsavtal – förhoppningar och utmaningar
Alexandre Antonelli: Den biologiska mångfaldens utveckling och framtid
Ann-Sofie Sandberg: Livsmedel – medel för livet
Boo Johansson: Minne och kognition under åldrandet
Anders Wiklund: Musikalisk filologi – om utgivning av italiensk 1800-talsopera
Symposium – Vetenskaperna och nyttan Se fliken Konferenser och symposier
Ingemar Nilsson: Idéhistoriska perspektiv på vetenskap och nytta
Kerstin Sahlin: Vad är nyttig och onyttig forskning?
Petter Aaslestad: Den (u)nyttige humanisten och samfunnsoppdraget. (Inter)subjektive erfaringer fra undervisning, forskning, ledelse og politikk
Eva Wirström: Den naturvetenskapliga forskningens framsida, baksida och kärna
Catharina Dyrssen: Konstnärlig forskning – innovationer och kritisk samtidsbelysning genom konst
Ingmar Skoog: Gör forskning nytta och är det nyttigt att forska? Finns det onyttig forskning? Reflektioner från en äldre populationsbaserad äldreforskare
Ulf P. Lundgren: Till vilken nytta och för vem? Om den pedagogiska forskningen och nyttiga kunskaper i skolan
2014
Maria Sjöberg: Tankar bakom ´En samtidig världshistoria´ (Studentlitteratur 2014)
Jens Nielsen: Metabolism and its role in production of advanced biofuels, obesity and cancer
Christiane Andersen: Infödda tyskar i Ryssland? – Om språkforskningens (äventyrliga) villkor
Eva Forssell-Aronsson: Health effects of radiation – what can learn from Chernobyl and Fukushima?
Tomoko M. Nakanishi: Agricultural implications of the Fukushima nuclear accident
May-Brith Ohman Nielsen: Norvegr, nytt perspektiv på Norges historie de siste 200 år
Sven Engström: Huden ur en kemiingenjörs synvinkel – från Goldfinger till ´drug delivery´
Temaföreläsningar –
Grafen – en drivkraft  för nyfikenhet och samverkan:
Jari Kinaret: Grafen: material och flaggskepp
Karin Markides: Grafen: djup, bredd, mod och samverkan
Konferens – Perception and the Mind – from Chemistry to Emotions Se fliken Konferenser och symposier
Arvid Carlsson: My 70 years in research – looking back, and ahead
Tom Reuter: Emotional aspects of sensory experience, from pain to vision
Ulf Ellervik: The chemistry of pleasure
Riitta Hari: Movement and social interaction – indispensable ingredients of the human mind
Fredrik Ullén: The neurobiology of musical expertise – from neuroimaging to behavior genetics
Petri Toiviainen: Dynamics of music processing in the brain and the body
Mikael Landén: From dispair to euphoria and back again. What  we can learn about the neurochemistry of mood regulation from bipolar disorder research
Gunnar Bergström: Scent rules! A few examples of behaviour-guiding pheromones in animals, and pollination-stimulating odours among flowering plants: chemistry, biology, and evolution
Åsa Ringström: The smile in art – A historic survey
Eva Bojner Horwitz: Dance, well-being and memory
Jan-Ivar Lindén: Apperception as a problem of philosophical psychology
2013
Barbara Czarniawska: Cyberarbetet: Hur nyhetsbyråerna tillverkar nyheter
Claes Gustafsson: Mitokondrien – en symbiont som påverkar hälsa och åldrande
Ola Sigurdson: När är det roligt? – Teologiska aspekter på humor, hälsa och existens
Hans Olofsson: Onsala rymdobservatorium – nationella och internationella aktiviteter  till stöd för astronomisk forskning
Peter Olsson: Kan man skapa en ”osynlighetsmantel” mot jordbävningsvågor? – Om cloaking i mekaniken 
Leif Anderson: Norra Ishavet och möjliga spår av människans klimatinverkan
Bengt Brülde: Lycka och lidande
Symposium – Vetenskapsretorik: vetenskapliga framställningsformer och framställningssätt: Se fliken Konferenser och symposier
Bo Lindberg: Retorik och vetenskap – antagonistiska och oskiljaktiga
Mats Rosengren: Sanning, seende, kunskap – produktionen av vetenskaplig kunskap sedd ur ett retoriskt, doxologiskt perspektiv
Olle Josephson: Forskaren, studenten, folkbildaren och humanvetenskapernas retorik
Ulrika Knutson: Forskare och murvlar – retoriska likheter och skillnader
Bengt Gustafsson: Vetenskap – i retorik och didaktik
Göran L. Johansson: Fysikens retorik = formler + bilder + ord
Agnes Wold: Retorik och medicin
Lars Engwall: Ekonomernas retorik
Lena Marcusson: Argumentera, övertyga, bestämma. Om språkets roll i juridiken
Johannes Landgren: Musikalisk argumentation: Retorik i musikvetenskaplig framställning och konstnärlig forskning, med utgångspunkt i konstnärligt gestaltande musikforskning – en jämförelse
2012
Mats Jansson & Mats Malm: Poesi och översättning
Olle Häggström: De empiriska vetenskapernas desperata behov av statistisk kompetens
Ingemar Nilsson: Sjukdomsbegrepp – idéhistoriskt perspektiv
Helge Malmgren: Psykisk sjukdom – filosofiskt perspektiv
Deliang Chen: Kan förändringar i klimatet förutsägas?
Per Delsing: Att skapa ljus ur vakuum
Staffan Söderblom: Harry Martinson – Hemlöshetens diktare
Martin Bagge: Sång till kristallfågeln
Bo Rothstein: Korruption som ett samhällsproblem: Effekter, åtgärder, resultat
Symposium – Slump och nödvändighet
Bengt Gustafsson: Den nödvändiga slumpen i universum
Kerstin Johannesson: Om nödvändigheten av slumpen i biologisk evolution, och om hur snäckorna blev högervridna
Karl-Erik Eriksson: Singla slant i kvantmekanik eller Verklighetens natur
Ingvar Johansson: Metafysiska tolkningar av sannolikhetsteorin
Birger Karlsson & Eva Olsson: Ordning och oordning i atomernas värld
Johan Lönnroth: Ekonomin är helt enkelt för komplicerad
Arne Jarrick: Historien har riktning – hur nödvändig är den?
2011
Shinichi Kikuchi: International Collaboration beyond the Culture Gap
Roger Lundén: Som på räls – svensk järnvägsforskning
Bo Ralph: Från goter till gåtor – en omtolkning av runskriften på Rökstenen
Lars Arvidsson: Rödlistning av arter – Hur och varför?
Svante Lindqvist: Hur gestaltar man Nobelprisets historia? – Reflexioner vid Nobelmuseets 10-årsjubileum
Susan Williams: Dag Hammarskjöld and the Decolonisation of Africa – Looking through a telescope at Ndola Airport, 17-18 September 1961
Martin Fritz & Gunnar Dahlström: Ostindiska huset – från kommersiellt tempel till kulturell diversehandel
Konferens – Människans hälsa och ohälsa
Björn Smedby: Hur mäter man befolkningens hälsa och dess förändringar?
Ingalill Rahm Hallberg: Blir vården bättre av vårdforskning?
Nina Rehnqvist: Betydelsen av evidensbaserad sjukvård
Bengt Mattsson: Personlig vård och generella riktlinjer – går det ihop?
Marta Granström: Vaccination på gott och ont
Hans Carlsten: Biologiska läkemedel vid reumatiska sjukdomar
Thomas Hedner: Open bioscience – nya modeller för läkemedelsutveckling
Björn Wallmark: Läkemedelsutveckling ur industrins perspektiv
Björn Rydevik: Varifrån kommer smärtan?
Steven J. Linton: Psykosociala faktorers betydelse vid ryggsmärtor
Margareta Nordin: Evidensbaserad behandling av ryggsmärtor
Margda Waern: Existensiella självmord – finns de?
Gunnar Ahlborg jr.: Stress och psykisk (o)hälsa
Sven Enerbäck: Metabolt aktiv brun fettväv hos vuxna
Ulf Smith: Metabola syndromet och typ 2 diabetes – konsekvenser av fetmaepidemien
2010
Annika Nordström: Allsångshäften och tillfällighetsvisor – nya texter till gamla melodier
Tomas Albrektsson: Utveckling av osseointegrerade biomaterial
Jan Rydström: Är fria radikaler hälsofarliga?
Mari Källersjö: DNA och växtsystematik
Ulf Olsson: Biografi och finanshistoria
Annika Rosengren: Hjärt-kärlsjukdom nu och i framtiden
Symposium – Vetenskaplig publicering, aktuella problem
Tore Lund: Bibliometri som vetenskap och praktik
Kerstin Sahlin: Vetenskapen och granskningssamhället
Janken Myrdal: Om humanvetenskap och naturvetenskap
och om mått att bedöma vetenskap
Tore Scherstén: Missbruk av vetenskaplig publicering spökskrivning och spökstyrning
Konferens – Glömskan värd att  minnas
Birgitta Skarin Frykman: Varför glömskan?
Karl-Gunnar Nordanstad: Göteborgs stadsmuseum och KVVS – historia och idag
Bo Lindberg: Glömskan – ordet och begreppet
Lars Ilshammar: ”Utflykter i glömskans landskap”
Louise Lönnroth: Bortglömt i arkiven?
Thomas Lindqvist: Historieskrivning som minne och glömska
Eva Österberg: Glömskans skada och glömskans nytta – ett historiskt och existentiellt dilemma
Klas-Göran Karlsson: Glömska, historia och ideologi
Lars Magnusson: Minnet är kort – Ekonomiska kriser och bubblor som alltid upprepas
Sven-Eric Liedman & Jan Ling: Är skriften minnets död?
Annica Dahlström: Minnen kan bildas, glömmas eller blockeras – Hur går det till?
Michael Nilsson: Rehabilitering, det goda åldrandet och bibehållna kognitiva förmågor – Hur kan vi påverka?
Per Magnus Johansson: Att minnas – om glömska
Pär-Anders Granhag: När det ena leder till det andra: Något om vittnen och minnesunderlättande tekniker
Anders Jarlert: Rituell och institutionell glömska
2009
Lena Johannesson: Akvarellen – välkänd men okänd
Jan S. Nilsson: Humboldts dröm eller en kameleont utan själ
Eva Olsson: Vad händer i solcellen på vägen mellan solstråle och el?
Susanne Aalto: Astronomiåret 2009: Nya fönster mot Universum
Björn Fredlund: Ivar Arosenius som sekelskiftesbohem
Lisbeth Larsson: Victoria Benedictssons posthuma författarskap
Symposium – Charles Darwin-jubileet
Bo Lindberg: On the Origin of Darwin by Means of Historical Selection
Christer Erséus: Om arternas avgränsning – 150 år efter Darwin
Konferens – Finland mellan öst och väst
Matti Klinge: Rikssprängning eller skapande av två stycken Sverige?
Alec Aalto: Finland – i en globaliserande värld
Henrik Meinander: På knivseggen: året 1944 i Finlands historia
Alec Aalto: Finsk innovationsstrategi
Max Engman: Ett långt farväl – Finland mellan Sverige och Ryssland efter 1809
Lars Huldén: Språk, litteratur och nationell identitet
2008
Arvid Carlsson: Synpunkter på forskning förr, nu och i framtiden
Magnus Hedlund: Äventyr i översättarbranschen
Lars Brink: Supersträngar
Ulf Molau: Biologisk mångfald och miljöförändringar på Nya Zeeland
Pär-Arne Jigenius: Bruk och missbruk av tryckfriheten
Olle Isaksson: Innovationer inom ´life science´ – en fråga om kunskap och attitydförändringar
Bo Berndtsson: Ett decennium efter Sokals bok – ´Science wars´eller fredlig samexistens?
Symposium – Kultur och hälsa Diskussionsinlägg av Gunnar Bjursell, Lotta Vahlne Westerhäll, Bengt Göransson, Karin Johannesson och Ola Sigurdson
2007
Carl Axel Aurelius: Luther i Sverige – Svenska Lutherbilder under fyra sekler
Claudia Fahlke: När anden fastnar i flaskan – om missbrukets psykobiologi
Thomas Lewin: Mikrovågor – små vågor i forskningens och samhällets tjänst
Catharina Svanborg: HAMLET – to kill or not to kill cancer cells?
Piero Baglioni: Chemistry of Conservation of Heritage Art
Elisabeth Ahlsén: Neurolingvistik: Lingvistiska teorier, kommunikationsstörningar och sociala verksamheter
Linnésymposium
Nils Uddenberg: Homo Sapiens L. – Linnés syn på människans plats i naturen och evigheten
Bo Ralph: Linnés plats i den svenska språkutvecklingen
Lars Arvidsson: Linnémotiv på vår 100-kronorssedel
Symposium – Arbets(o)förmåga i ett mångdisciplinärt perspektiv
Lotta Vahlne Westerhäll: Det sjukförsäkringsrättsliga arbets(o)förmågebegreppet i lagstiftning och rättstillämpning
Christian Munthe: Arbetsförmåga – begreppsliga och etiska anmärkningar
Bo Rothstein: Sjuk av arbete? Om arbets(o)förmåga och sjukdom i ett statsvetenskapligt perspektiv
Erland Hjelmqvist: Arbetsförmögen med funktionshinder
Björn Rydevik: Arbets(o)förmåga och sjukskrivning i ett medicinskt perspektiv
Beata Agrell: Arbets(o)förmåga och förakt för svaghet i litteraturen

KVVS i SR Samtiden, Kunskapskanalen

UR Samtiden – Bok och bibliotek 2010

1) Seminariet Varför finns det 2000 språk i Afrika men bara 200 i Europa? av KVVS-ledamöterna Lars-Gunnar Andersson och Tore Janson.
(Bok & Bibliotek 2010)2) KVVS-konferensen Glömskan – värd att minnas,  oktober 2010. Urval från föreläsningarna.GÅ TILL TOPPEN AV SIDAN