Startsida
Fulltextpublicering i GUPEA, Göteborgs universitetsbiblioteks fulltextdatabas

Fulltextpublicering i GUPEA, Göteborgs universitetsbiblioteks fulltextdatabas

Fulltextpublicering i GUPEA, Göteborgs
universitetsbiblioteks fulltextdatabas


Ett antal av KVVS publikationer finns utlagda på Internet i fulltextdatabasen GUPEA. De återfinns i serien Göteborgs universitetsbibliotek / Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) / Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis. Dessa publikationer är åtkomliga nedan genom direktlänkning till GUPEA. Googling kan ju också nyttjas.

Per 2024-03-25 finns följande texter utlagda:

Böcker, konferenser
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg in i 2000-talet. KVVS-publikation 2016
ISBN978-91-980420-7-8
Resor och rörelse – verkliga och virtuella. KVVS-publikation 2022
ISBN978-91-984647-7-1
Professionens liv. Om professionsbiografins variationer. KVVS-publikation 2021
ISBN978-91-984647-4-0
Bengt Alexanderson: Critique de texte et interprétations d’ouvrages de Jean Chrysostome 2022.
ISBN978-91-984647-6-4
Vårt gemensamma innanhav. Finskt och svenskt kring Östersjön KVVS-publikation 2021
ISBN978-91-984647-3-3
Bengt Alexanderson: Philon d’Alexandrie: critique de texte et interprétation 2020.
ISBN978-91-984647-5-7
Upprepbarhet och generaliserbarhet. KVVS-publikation 2019
ISBN978-91-984647-2-6
Vetenskaplig redlighet och oredlighet. KVVS-publikation 2019
ISBN978-91-984647-1-9
Göteborg de första 100 åren. KVVS-publikation 2018
ISBN978-91-984647-0-2
Bengt Alexanderson: Critique de texte et interprétations d’ouvrage de Clément d’Alexandrie et d’Origène 2017.
ISBN978-91-980420-8-5
Vetenskaperna och nyttan. KVVS-publikation 2017
ISBN978-91-980420-9-2
Skönhetens dimensioner. KVVS-publikation 2016
ISBN978-91-980420-6-1, ISBN978-91-980420-6-8
Bengt Alexanderson: Problems in the New Testament: Old Manuscripts and Papyri, the New Genealogical(CBGM) and the Editio Maior (ECM) 2014.
ISBN978-91-980420-5-4
Vetenskapsretorik. Hur vetenskapen övertygar och övertalar. KVVS-publikation 2014
ISBN978-91-980420-4-7/td>
Människans hälsa och ohälsa. KVVS-publikation 2014
ISSN0347-4925
  GLÖMSKAN – värd att minnas. KVVS-publikation 2012
ISBN978-91-980420-0-9
  Slump och nödvändighet – KVVS-symposium 2012
Uppsatser
Beata Agrell: En het potatis? Västsvensk fromhet i litteraturen
KVVS Årsbok 2021, pp. 77-99
Martin Andersson: Migration och religion strax före Göteborg
KVVS Årsbok 2021, pp. 101-114
  Krister Holmberg: Using Nature´s concepts to synthesize materials – an example of biomimetic chemistry
KVVS Årsbok 2015, pp. 71-88
  Björn O. Nilsson: Vårt behov av nya innovationer
KVVS årsbok 2015, pp. 89-96
  Beata Agrell: Berättandets och läsandets konst – Exemplet Hjalmar Söderberg
KVVS årsbok 2014, pp. 77-97
  Lars Burman: Rymdens ödslighet och den breda vetenskapens nytta
KVVS årsbok 2014, pp. 67-75
  Peter Jagers: TILLVÄXT ELLER UTDÖENDE – ett matematiskt mönster i biologi och samhälle
KVVS årsbok 2013, pp. 77-85
  Björn Rydevik: VARFÖR GÖR DET ONT? Reflektioner över smärta ur medicinskt och mänskligt perspektiv
KVVS årsbok 2012, pp. 75-85
  Lars Arvidsson: RÖDLISTNING AV ARTER – hur och varför?
KVVS årsbok2012, pp. 87-118
  Gunnar Dahlström Birger Karlsson: FÖR HJÄRTAT OCH SNILLET – om Kungl. Samhällets emblem
KVVS årsbok 2012, pp. 119-128
  Birgitta Skarin Frykman: SKOTTAR I GÖTEBORG – GOTHENBURG I SKOTTLAND
KVVS årsbok 2011, pp. 68-79
Minnesteckningar
Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2022
KVVS årsbok 2023, pp. 105-144
Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2021
KVVS årsbok 2022, pp. 97-120
Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2020
KVVS årsbok 2021, pp. 115-151
Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2019
KVVS årsbok 2020, pp. 93-109
Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2018
KVVS årsbok 2019, pp. 89-138
Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2017
KVVS årsbok 2018, pp. 91-104
Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2016
KVVS årsbok 2017, pp. 83-116
Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2015
KVVS årsbok 2016, pp. 77-97
  Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2014
KVVS årsbok 2015, pp. 97-122
  Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2013
KVVS årsbok 2014, pp. 99-122
  Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2012
KVVS årsbok 2013, pp. 85-125
  Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2011
KVVS årsbok 2012, pp. 129-162
  Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2010
KVVS årsbok 2011, pp. 81-110
  Minnesteckningar över avlidna KVVS-ledamöter 2003-2009
  Minnestal hållna vid högtidsdagarna 2001-2003
KVVS-ledamöter avlidna 2000-2002
  Minnestal hållna vid högtidsdagarna 1999-2000
KVVS-ledamöter avlidna 1998-1999

GÅ TILL TOPPEN AV SIDAN