Startsida
Stipendier och anslag

Stipendier och anslag

Stipendier och anslag

Årligen ges möjlighet att söka forskningsanslag inom olika vetenskapsområden som tillåts enligt det regelverk som gäller för KVVS olika fonder och stiftelser. Behöriga att sökande är forskare (inklusive doktorander) som är vetenskapligt verksamma i göteborgsregionen. Bidragen delas ut som personliga stipendier och avser omkostnader för forskning (t ex konferensresor med eget paper/poster). Lönemedel eller tryckningsbidrag beviljas inte.

Regelverket hittar du här. Medlen utannonseras för ansökan under våren varje år.

2024 års ansökan är stängd. Beslut om tilldelning beräknas vara klart runt 10 september.

Ansökan sker via SEB:s stipendieportal, varifrån ansöknings­for­mu­lär och regelverk kan laddas ned i form av PDF-filer. Vänligen observera att man både fyller i en ansökan direkt i portalen och en separat ansökningsblankett! Till detta kommer sedvanliga bilagor: CV, projektbeskrivning, eventuella intyg om forskarutbildning och antagning till konferenser etc. Den sökande ansvarar själv för att allt underlag finns med!

Observera att man kan gå in via sitt konto under hela året, men bara ladda upp ansökningar under den angivna perioden. Däremot kan man ladda upp redogörelser efter avslutad användning av stipendiemedlen. Använd fliken Rapporter för detta. Funktionen är normalt öppen till utgången av året efter medelstilldelning.

Slutdatum för forskningsansökningar anges alltid i stipendieannonserna. Eventuella frågor om användning eller omdisponering av bidrag ställs till KVVS ständiga sekreterare, info@kvvs.se, medan frågor som gäller det elektroniska ansökningsförfarandet ställs till SEB:s supportfunktion, stiftelsesupport.goteborg@seb.se.

Sedan några år delar KVVS ut gästforskarstipendier vid Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike och skrivarstipendier vid Villa Martinson, Jonsereds herrgård. 2024 års utlysning är avslutad.

Ansökningar utanför de reguljära stipendieansökningsperioderna kan i normalfallet inte beaktas.

GÅ TILL TOPPEN AV SIDAN