Startsida
Ledamöter

Ledamöter

VetenskapLedamöter

KVVS har tre kategorier av ledamöter: hedersledamöter, arbetande ledamöter och utländska ledamöter. Ledamöterna i de olika kategorierna fördelar sig på nedanstående sätt. Uppgifterna gäller tidpunkten 2024-01-01. Namnföljden hänför sig till invalsår som ledamot (inom parentes).

Porträttgalleri, KVVS-ledamöter per 2024-01-01 (pdf: öppnas i nytt fönster)

Porträttgalleri, KVVS-ledamöter in memoriam, avlidna 2000-2023 (pdf:öppnas i nytt fönster)

Hedersledamöter

Karlsson, Birger (1982)
Eliasson, Uno (1991)

Arbetande ledamöter

De arbetande ledamöterna fördelar sig i olika vetenskapsområden. Antalet rum är – efter den stadgeändring som genomfördes 2015-05-11 –  totalt 150 för ledamöter upp till och med 70 års ålder. Ledamotskap behålls dock livet ut, varför totala antalet arbetande ledamöter för närvarande är 316 (per 2023-01-01) fördelade på avdelningar och klasser enligt nedanstående tabell. I tabellen finns ledamöterna införda i enlighet med den nya klassindelningen.

Utländska ledamöter

KVVS har ca 90 utländska ledamöter fördelade på olika ämnesområden motsva­rande dem för de arbetande svenska ledamöterna.

Ledamotsförteckning arbetande ledamöter

Vetenskapsavdelningen
Klass 1, Matematik och informationsvetenskaper:

 • Thomée, Vidar (1972)
 • Jagers, Peter (1978)
 • Nordström, Bengt (1997)
 • Rudemo, Mats (1998)
 • Berndtsson, Bo (2001)
 • Häggström, Olle (2006)
 • Coquand, Thierry (2010)
 • Strannegård, Claes (2013)
 • Persson, Ulf (2014)
 • Ranta, Aarne (2015)
 • Salberger, Per (2015)
 • Andersson, Mats (2016)
 • Dybjer, Peter (2016)
 • Madjarova, Jana (2017)
 • Särkkä, Aila (2017)
 •  Steif, Jeffrey (2019)
 • Wennberg, Bernt (2019)
 • Turowska, Lyudmila (2020)
 • Sheeran, Mary (2023)

Vetenskapsavdelningen
Klass 2, Tekniska vetenskaper:

 • Kihlman, Tor (1979)
 • Åkesson, Bengt (1985)
 • Ulfvarson, Anders (1992)
 • Sjöberg, Anders (1994)
 • Nordstrand, Jon Erik (1998)
 • Rosenblad, Elsa (2000)
 • Olsson, Peter (2002)
 • Kropp, Wolfgang (2007)
 • Lundén, Roger (2008)
 • Dubois, Anna (2009)
 • Hagentoft, Carl-Eric (2013)
 • Viberg, Mats (2014)
 • Karlsson, MariAnne (2015)
 • Karstunen, Minna (2015)
 • Johnsson, Filip (2016)
 • Stenström, Per (2016)
 • Berndes, Göran (2018)
 • Lundgren, Karin (2019)
 • Ekberg, Anders (2020)

Vetenskapsavdelningen
Klass 3, Fysiska vetenskaper:

 • Lindgren, Ingvar (1976)
 • Claeson, Tord (1985)
 • Booth, Roy (1990)
 • Lindqvist, Sven (1990)
 • Lundqvist, Bengt (1990)
 • Lagerwall, Torbjörn (1993)
 • Rohlin, Jan (1996)
 • Jonson, Björn (1997)
 • Sundgren, Jan-Eric (1999)
 • Campbell, Eleanor (2002)
 • Pendrill, Ann-Marie (2004)
 • Olsson, Eva (2004)
 • Pázsit, Imre (2004)
 • Aalto, Susanne (2005)
 • Delsing, Per (2006)
 • Jonson, Mats (2007)
 • Nilsson, Bengt E.W. (2008)
 • Olofsson, Hans (2008)
 • Black, John (2012)
 • Winkler, Dag (2012)
 • Chen, Deliang (2013)
 • Mehlig, Bernhard (2014)
 • Cederwall, Martin (2016)
 • Johansson, Göran (2017)
 • Nilsson, Thomas (2017)
 • Käll, Mikael (2018)
 • Elgered, Gunnar (2019)
 • Fülöp, Tünde (2021)
 • Forssén, Christian (2022)
 • Kinaret, Jari (2022)
 • Knudsen, Kirsten Kraiberg (2022)

Vetenskapsavdelningen
Klass 4, Kemiska vetenskaper:

 • Schöön, Nils-Herman (1982)
 • Nordén, Bengt (1984)
 • Vannerberg, Nils-Gösta (1985)
 • Nordholm, Sture (1987)
 • Rydström, Jan (1993)
 • Jagner, Susan (2001)
 • Holmberg, Krister (2003)
 • Luthman, Kristina (2005)
 • Svedberg, Gunnar (2005)
 • Markides, Karin (2006)
 • Ahlberg, Elisabet (2008)
 • Engström, Sven (2008)
 • Anderson, Leif (2009)
 • Kjellander, Roland (2010)
 • Nielsen, Jens (2011)
 • Sandberg, Ann-Sofie (2012)
 • Ewing, Andrew (2013)
 • Ekberg, Christian (2016)
 • Wittung-Stafshede, Pernilla (2016)
 • Albinsson, Bo (2017)
 • Neutze, Richard (2017)
 • Nyman, Gunnar (2018)
 • Olsson, Lisbeth (2019)
 • Andersson, Martin (2021)
 • Bergenholtz, Johan (2021)
 • Hulth, Stefan (2021)
 • Martinelli, Anna (2021)
 • Ericson, Marica (2022)
 • Lindfors, Lennart (2023)

Vetenskapsavdelningen
Klass 5, Biologiska vetenskaper:

 • Bergström, Gunnar (1985)
 • Nilsson, Stefan (1986)
 • Wallentinus, Inger (1992)
 • Bjursell, Gunnar (1996)
 • Andersson, Malte (2000)
 • Erséus, Christer (2004)
 • Gustafsson, Lena (2004)
 • Adler, Lennart (2005)*
 • Götmark, Frank (2006)
 • Arvidsson, Lars (2007)
 • Sundbäck, Kristina (2008)
 • Blanck, Hans (2009)
 • Källersjö, Mari (2009)
 • Nyström, Thomas (2011)
 • Sundell, Kristina (2012)
 • Carlsson, Peter (2014)
 • Johannesson, Kerstin (2014)
 • Wulff, Angela (2014)
 • Gunnarsson, Bengt (2015)
 • Åberg, Per (2015)
 • Antonelli, Alexandre (2016)
 • Falkenberg, Maria (2017)
 • Dahllöf, Ingela (2019)
 • Kvarnemo, Charlotta (2019)
 • Pleijel, Håkan (2019)
 • Celander, Malin (2020)
 • Sunnerhagen, Per (2021)

Vetenskapsavdelningen
Klass 6, Medicinska vetenskaper:

 • Lycke, Erik (1980)*
 • Dahlström, Annica (1985)
 • Carlsson, Gunnar E. (1987)
 • Sjöstrand, Johan (1987)
 • Svanborg, Catharina (1988)
 • Jankowska, Elzbieta (1989)
 • Aurell, Mattias (1990)
 • Kjellmer, Ingemar (1991)
 • Lindhe, Jan (1991)
 • Samuelsson, Bo (1993)
 • Strandvik, Birgitta (1995)
 • Bergenholtz, Gunnar (1999)
 • Svennerholm, Ann-Mari (1997)
 • Gustafsson, Bengt (1999)
 • Linde, Anders (1999)
 • Rymo, Lars (1999)
 • Fredman, Pam (2000)
 • Stenman, Göran (2000)
 • Rydevik, Björn (2001)
 • Isaksson, Olle (2002)
 • Lagergård, Teresa (2002)
 • Carlsson, Lena (2003)
 • Holmgren, Jan (2003)
 • Engel, Jörgen (2004)
 • Östman-Smith, Ingegerd (2004)
 • Albrektsson, Tomas (2006)
 • Rosengren, Annika (2007)
 • Ågren, Hans (2007)
 • Funa, Keiko (2009)
 • Enerbäck, Sven (2009)
 • Gustafsson, Claes (2010)
 • Borén, Jan (2011)
 • Forssell-Aronsson, Eva (2011)
 • Ekman, Inger (2012)
 • Hansson, Gunnar C. (2012)
 • Hellström, Ann (2012)
 • Jontell, Mats (2012)
 • Ohlsson, Claes (2012)
 • Blennow, Kaj (2014)
 • Wold, Agnes (2014)
 • Bäckhed, Fredrik (2017)
 • Jern, Christina (2017)
 • Palmer, Ruth (2019)
 • Zetterberg, Henrik (2019)
 • Landén, Mikael (2020)
 • Brisby, Helena, (2021)
 • Larsson, Joakim (2021)
 • Söderpalm, Bo (2021)
 • Mallard, Carina (2022)
 • Jansson, Per-Anders (2023)
 • Wolf, Axel (2023)

Vetenskapsavdelningen
Klass 7, Rätts- och samhällsvetenskaper

 • Wickström, Bo (1977)
 • Wentz, Nils O. (1980)
 • Fritz, Martin (1982)
 • Nordström, Lars (1986)
 • Marton, Ference (1987)
 • Strömberg, Lars (1988)
 • Jönsson, Sten (1993)
 • Hettne, Björn (1994)
 • Olsson, Ulf (1997)
 • Vahlne Westerhäll, Lotta (1998)
 • Hjelmquist, Erland (2002)
 • Stjernberg, Torbjörn (2002)
 • Weibull, Lennart (2002)
 • Czarniawska, Barbara (2004)
 • Jigenius, Pär-Arne (2004)
 • Ramberg, Christina (2004)
 • Ekström, Karin (2005)
 • Rothstein, Bo (2006)
 • Johansson, Svante O. (2007)
 • Granhag, Pär Anders (2010)
 • Lindholm, Helena (2010)
 • Simonson, Birger (2010)
 • Fellman, Susanna (2012)
 • Sterner, Thomas (2012)
 • Cramér, Per (2013)
 • Johansson, Boo (2014)
 • Demker, Marie (2015)
 • Flood, Lennart (2015)
 • Allwood, Carl Martin (2016)
 • Söderbom, Måns (2016)
 • Wolff, Ulrika (2016)
 • Svensson, Eva-Maria (2017)
 • Halleröd, Björn (2018)
 • Stendahl, Sara (2018)
 • Styhre, Alexander (2020)
 • Towns, Ann (2020)
 • Hagsgård, Anders (2021)
 • Ekengren Oscarsson, Henrik (2022)
 • Köhlin, Gunnar, (2022)
 • Lövdén, Martin (2022)

Vetenskapsavdelningen
Klass 8, Religion, filosofi och
språkvetenskaper
:

 • Alexanderson, Bengt (1980)
 • Josephson, Folke (1985)
 • Ralph, Bo (1985)
 • Andersson, Sven-Gunnar / Löwdin, Angelica (1986)
 • Janson, Tore (1986)
 • Jarlert, Anders (1986)
 • Allwood, Jens (1987)
 • Elzinga, Aant (1987)
 • Retsö, Jan (1989)
 • Brosché, Fredrik (1990)
 • Björk, Lennart (1991)
 • Cooper, Robin (1996)
 • Aijmer, Karin (1998)
 • Ahlsén, Elisabeth (1998)
 • Malmgren, Helge (1998)
 • Andersson, Lars-Gunnar (1999)
 • Westerståhl, Dag (1999)
 • Holm, Ulla (2002)
 • Nilsson, Bertil (2002)
 • Norén, Kerstin (2002)
 • Thunman, Noriko (2002)
 • Andersen, Christiane (2004)
 • Aurelius, Carl Axel (2005)
 • Munthe, Christian (2005)
 • Sigurdson, Ola (2009)
 • Brülde, Bengt (2010)
 • Engdahl, Elisabet (2010)
 • Hult, Karin (2011)
 • Söhrman, Ingmar (2011)
 • Borin, Lars (2012)
 • Downing, Laura (2012)
 • Hannesdóttir, Anna (2012)
 • Bragesjö, Fredrik (2013)
 • Granberg, Antoaneta (2013)
 • Bergh, Gunnar (2014)
 • Sandberg, Joakim (2014)
 • Holmberg, Per (2017)
 • Wiberg, Eva (2017)
 • Castro, Andrea (2018)
 • Rasmusson, Arne (2018)
 • Berntsson, Martin (2022)
 • Fällman, Fredrik (2022)

Vitterhetsavdelningen

 • Liedman, Sven-Eric (1984)
 • Lönnroth, Lars (1984)
 • Lindberg, Bo (1986)
 • Wadell, Maj-Brit (1986)
 • Eriksson, Nils (1987)
 • Hansson, Stina (1987)
 • Ahnlund, Henrik (1989)
 • Losman, Beata (1989)
 • Hansson, Gunnar D. (1990)
 • Schiller, Bernt (1991)
 • Göransson, Sverker (1993)
 • Kristiansen, Kristian (1995)
 • Johannesson, Lena (1996)
 • Edström, Olle (1998)
 • Hylinger, Claes (1999)
 • Agrell, Beata (2000)
 • Hedlund, Magnus (2000)
 • Dahlström, Gunnar (2002)
 • Lindkvist, Thomas (2003)
 • Lönnroth, Louise (2003)
 • Nilsson, Ingemar (2004)
 • Welander-Berggren, Elsebeth (2004)
 • Nordström, Annika (2006)
 • Fischer, Peter M. (2007)
 • Malm, Mats (2007)
 • Olsson, Agneta (2007)
 • Vidén, Gunhild (2007)
 • Malmstedt, Göran (2008)
 • Söderblom, Staffan (2008)
 • Bagge, Martin (2010)
 • Dyrssen, Catharina (2010)
 • Jansson, Mats (2010)
 • Nilsson, Isabella (2010)
 • Sjöberg, Maria (2010)
 • Wiklund, Anders (2010)
 • Björck, Henrik (2011)
 • Karlsson, Håkan (2011)
 • Leffler, Yvonne (2011)
 • Elam, Ingrid (2012)
 • Wingårdh, Gert (2012)
 • Landgren, Johannes (2013)
 • Johansson, Per Magnus (2014)
 • Svensson, Pål (2014)
 • Whittaker, Helène (2014)
 • Hultqvist, Anders (2017)
 • Möller, Håkan (2017)
 • Wagner, Karin (2018)
 • von Hausswolff, Annika (2019)
 • Lagerström, Cecilia (2019)
 • Skott, Fredrik (2019)
 • Östlund, Ruben (2019)
 • Ling, Johan (2020)
 • Wedel, Kristian (2020)
 • Davidsson, Hans (2021)
 • Lindgren, Monica (2021)
 • Steorn, Patrik (2022)

* Avliden under 2024

GÅ TILL TOPPEN AV SIDAN