Startsida
KVVS sammankomster våren 2024

KVVS sammankomster våren 2024

19 februari: halvdagssymposium i samarrangemang med Kungl. Gustav Adolfsakademien, ”Den underbara färgen”. Föredrag av museichef Patrik Steorn, curator Kristoffer Arvidsson, professor Dag Hanstorp, arkivchef Annika Nordström. Symposiet äger rum i Göteborgs konstmuseum (anmälan stängd)

11 mars: föredrag av professor Helena Brisby, Spinal stenos: förr, nu och framåt. Sammankomsten äger rum i Göteborgs Stadsmuseum

8 april: föredrag av docent Anna Blennow, ”De gudomliga och mänskliga vetenskapernas helgedom.” Återupptäckten av Schering Rosenhane den äldres bibliotek . Sammankomsten äger rum i Göteborgs Tandläkaresällskaps lokaler

13 maj: exkursion till Kristineberg, med visning och föredrag av professor Kristina ”Snuttan” Sundell