Startsida
Konferenser och symposier

Konferenser och symposier

Nedan ges en översikt över de allmänna konferenser och symposier som KVVS arrangerat under de senaste åren, med tillägg om syften och innehåll. I samtliga fall har också publikationer framställts som byggt på de föredrag som hållits vid respektive konferens (se nedan under Publikationer: Interdisciplinaria).

Universitetets aula, Vasaparken Oktober 2, 2023
2023 års symposium: Underjorden – myt, fakta och resurs

2023 års symposium äger rum måndagen den 2 oktober och har underjorden som tema. Som vanligt är programmet tvärvetenskapligt sammansatt. Programmet finner ni här.

Hanaholmens kulturcentrum November 9, 2022
2022 års symposium: Vetenskapen i demokratins tjänst

Höstens symposium med titeln Vetenskapen i demokratins tjänst äger rum den 9-10 november, i samarbete med Finska Vetenskaps-Societeten. Plats för symposiet är Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland, utanför Helsingfors….

Göteborgs Stadsmuseum Oktober 11, 2021
2021 års symposium: Resor och rörelser – verkliga och virtuella

2021 års symposium kommer att ha resandet i vid mening som tema. Programmet finner du här. Symposiet planeras genomföras såväl fysiskt, i Stadsmuseets Wallenstamsal, som digitalt. Gäster är välkomna, men…

Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12 Oktober 12, 2020
2020 års symposium: Professionsbiografin

Program för symposium 2020 2020 års symposium ägnades professionsbiografin, där olika föreläsare behandlade olika professioners traditioner kring biografiskrivandet. Symposiet ägde rum i hybridform, dels i Stadsmuseets Wallenstamsal, dels i digital…

Universitetets huvudbyggnad, Vasaparken Oktober 14, 2019
2019 års symposium: Vårt gemensamma innanhav: ett symposium i samarbete med finska Vetenskapssocieteten

2019 års symposium ägde rum 14-15 oktober i Göteborg. I samarbete med Vetenskapssocieteten i Helsingfors genomfördes ett program kring olika aspekter av finsk-svenska kontakter runt Bottenhavet och Bottenviken. Föreläsarna kom…

Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12 Oktober 8, 2018
2018 års symposium: Upprepbarhet och generaliserbarhet i vetenskapen

2018 års symposium hade som tema hur definitionen om en undersöknings upprepbarhet fungerar inom olika discipliner. Medverkande var Susanne Aalto, radioastronomi, Anna Dreber, företagsekonomi, Elisabeth Engdahl, svenska språket, Jan-Eric Gustafsson,…

Ingen plats angiven Oktober 9, 2017
2017: Redlighet och oredlighet i vetenskapen

Symposiet ägde rum 9 oktober 2017. Föreläsare både inom och utom KVVS belyste olika aspekter av redlighet och dess motsats i vetenskapligt arbete. Föredragen har publicerats i en konferensvolym.

Ingen plats angiven Oktober 10, 2016
2016: Göteborg – de första 100 åren

(10 oktober 2016) Med ett stort antal medverkande gavs skilda perspektiv på staden Göteborg på 1600-talet – arkitektur, utbildning, mat, trosuppfattningar, språk etc. De olika bidragen har publicerats i särskild…

Ingen plats angiven September 9, 2015
2015: Skönhetens dimensioner – Ordning och oordning i vetenskapens värld

(9 september 2015) Publikation ISBN 978-91-980420-6-1. Symposium i samarbete med Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet. I sex olika föredrag behandlades ämnets innebörd inom skilda områden: Ordning/oordning i atomernas värld, tolkning av slumpprocesser,…

Ingen plats angiven December 19, 2015
2015: Vetenskaperna och nyttan

Symposiet presenterade olika perspektiv på frågeställningen med föredragshållare från astronomi, medicin, pedagogik m.m. De olika bidragen har publicerats i en särskild konferensvolym.