Startsida
Konferenser och symposier

Konferenser och symposier

Nedan ges en översikt över de allmänna konferenser och symposier som KVVS arrangerat under de senaste åren, med tillägg om syften och innehåll. I samtliga fall har också publikationer framställts som byggt på de föredrag som hållits vid respektive konferens (se nedan under Publikationer: Interdisciplinaria).

Chalmerska huset, Södra Hamngatan 11 Oktober 12, 2020
2020 års symposium: Professionsbiografin

2020 års symposium ägnas professionsbiografin, där olika föreläsare behandlar olika professioners traditioner kring biografiskrivandet.

Universitetets huvudbyggnad, Vasaparken Oktober 14, 2019
2019 års symposium: Vårt gemensamma innanhav: ett symposium i samarbete med finska Vetenskapssocieteten

2019 års symposium ägde rum 14-15 oktober i Göteborg. I samarbete med Vetenskapssocieteten i Helsingfors genomfördes ett program kring olika aspekter av finsk-svenska kontakter runt Bottenhavet och Bottenviken. Föreläsarna kom…

Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12 Oktober 8, 2018
2018 års symposium: Upprepbarhet och generaliserbarhet i vetenskapen

2018 års symposium hade som tema hur definitionen om en undersöknings upprepbarhet fungerar inom olika discipliner. Medverkande var Susanne Aalto, radioastronomi, Anna Dreber, företagsekonomi, Elisabeth Engdahl, svenska språket, Jan-Eric Gustafsson,…

Ingen plats angiven Oktober 9, 2017
2017: Redlighet och oredlighet i vetenskapen

Symposiet ägde rum 9 oktober 2017. Föreläsare både inom och utom KVVS belyste olika aspekter av redlighet och dess motsats i vetenskapligt arbete. Föredragen har publicerats i en konferensvolym.

Ingen plats angiven Oktober 10, 2016
2016: Göteborg – de första 100 åren

(10 oktober 2016) Med ett stort antal medverkande gavs skilda perspektiv på staden Göteborg på 1600-talet – arkitektur, utbildning, mat, trosuppfattningar, språk etc. De olika bidragen har publicerats i särskild…

Ingen plats angiven September 9, 2015
2015: Skönhetens dimensioner – Ordning och oordning i vetenskapens värld

(9 september 2015) Publikation ISBN 978-91-980420-6-1. Symposium i samarbete med Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet. I sex olika föredrag behandlades ämnets innebörd inom skilda områden: Ordning/oordning i atomernas värld, tolkning av slumpprocesser,…

Ingen plats angiven December 19, 2015
2015: Vetenskaperna och nyttan

Symposiet presenterade olika perspektiv på frågeställningen med föredragshållare från astronomi, medicin, pedagogik m.m. De olika bidragen har publicerats i en särskild konferensvolym.

Ingen plats angiven September 15, 2014
2014: Perception and the Mind – from Chemistry to Emotions

KVVS tillsammans med Finska Vetenskaps-Societeten anordnade konferensen Perception and the Mind – from Chemistry of Emotions (“Känslornas kemi”) den 15-16 september 2014 i Helsingfors. Konferensen var ämnesövergripande och kan sägas…

Ingen plats angiven October 8, 2013
2013: Vetenskapsretorik: vetenskapliga framställningsformer och framställningssätt

(8 oktober 2013). Publicerad under titeln Vetenskapsretorik – Hur vetenskapen övertygar och övertalar (2014, ISBN 978-91-980420-4-7) – se under fliken “Publikationer”. Symposiet belyste vetenskapliga framställningsformer och framställningssätt inom olika discipliner….

Ingen plats angiven October 8, 2012
2012: Slump och nödvändighet

(8 oktober 2012) Symposiet innehöll bidrag med anknytning till temat: Astronomi, evolutionär biologi, kvantmekanik, materialteknik, sannolikhetsteori, filosofi, ekonomi och historia. Program och sammanfattningar finns i nedanstående PDF-fil: Slump och nödvändighet…