Startsida
Konferenser och symposier
2020 års symposium: Professionsbiografin

Kontaktinformation

  • 2020 års symposium: Professionsbiografin
  • Chalmerska huset, Södra Hamngatan 11
  • Göteborg

2020 års symposium: Professionsbiografin

2020 års symposium ägnas professionsbiografin, där olika föreläsare behandlar olika professioners traditioner kring biografiskrivandet.