Startsida
Konferenser och symposier
2020 års symposium: Professionsbiografin

Kontaktinformation

  • 2020 års symposium: Professionsbiografin
  • Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12
  • Göteborg

2020 års symposium: Professionsbiografin

Program för symposium 2020

2020 års symposium ägnades professionsbiografin, där olika föreläsare behandlade olika professioners traditioner kring biografiskrivandet. Symposiet ägde rum i hybridform, dels i Stadsmuseets Wallenstamsal, dels i digital form.