Startsida
Konferenser och symposier
2018 års symposium: Upprepbarhet och generaliserbarhet i vetenskapen

Kontaktinformation

  • 2018 års symposium: Upprepbarhet och generaliserbarhet i vetenskapen
  • Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12
  • Göteborg

2018 års symposium: Upprepbarhet och generaliserbarhet i vetenskapen

2018 års symposium hade som tema hur definitionen om en undersöknings upprepbarhet fungerar inom olika discipliner. Medverkande var Susanne Aalto, radioastronomi, Anna Dreber, företagsekonomi, Elisabeth Engdahl, svenska språket, Jan-Eric Gustafsson, pedagogik, Peter Jagers, matematisk statistik, Arne Jarrick, historia, Sven-Eric Liedman, idé- och lärdomshistoria, Lars Nyberg, strålningsvetenskaper, Annika Rosengren, internmedicin, Hans Ruin, filosofi.