Startsida
KVVS sammankomster hösten 2023

KVVS sammankomster hösten 2023

På grund av renoveringsarbeten på Stadsmuseet kommer höstens sammankomster att äga rum i andra lokaler i Göteborg

11 september: sammankomst i Tandläkaresällskapets lokaler, Erik Dahlbergsgatan 9. Föredrag av prof. Malin Celander, ”Cocktaileffekter på fiskbiomarkörer”

2 oktober: symposiet Underjorden: myt, fakta och resurs. Symposiet avhålls i universitetets huvudbyggnad, Vasaparken. För närmare information se under Konferenser och symposier

13 november: sammankomst i Tandläkaresällskapets lokaler, Erik Dahlbergsgatan 9. Föredrag av redaktör Kristian Wedel, ”Göteborg 400 – ett samarbete mellan publicister och akademiker”

11 december: Sammankomsten äger rum på Chalmers (lokal meddelas senare). Föredrag av prof. Per Helander, universitetet i Greifswald, ”Fusion power enerrgy and the Wendelstein 7-X project”