Startsida
Konferenser och symposier

Konferenser och symposier

Nedan ges en översikt över de allmänna konferenser och symposier som KVVS arrangerat under de senaste åren, med tillägg om syften och innehåll. I samtliga fall har också publikationer framställts som byggt på de föredrag som hållits vid respektive konferens (se nedan under Publikationer: Interdisciplinaria).

Location Not Set Date Not Set
2003a: Ljus över landet? – Upplysningen som drivkraft i 1700-talets svenska vetenskap och vitterhet

2003a:  Ljus över landet? – Upplysningen som drivkraft i 1700-talets svenska vetenskap och vitterhet (ISBN 91-85252-65-4) I denna konferens speglades upplysningstidens intellektuella och kulturella innehåll, exempelvis vetenskapshistoria, filosofi, språk och…

Location Not Set Date Not Set
2001: Antarctic challenges – Historical and Current Perspectives on Otto Nordenskjöld´s Antarctic Expedition 1901–1903

2001:  Antarctic challenges – Historical and Current Perspectives on Otto Nordenskjöld´s Antarctic Expedition 1901–1903 (ISBN 91-85252-64-6) (tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, KVA) Denna konferens hade sin utgångspunkt i Nordenskjölds på sin…