Startsida
Konferenser och symposier
2003b: Per Nyström – motor i 1900-talets svenska sociala och samhällsekonomiska utveckling

Kontaktinformation

  • 2003b: Per Nyström – motor i 1900-talets svenska sociala och samhällsekonomiska utveckling

2003b: Per Nyström – motor i 1900-talets svenska sociala och samhällsekonomiska utveckling

2003bPer Nyström – motor i 1900-talets svenska sociala och samhällsekonomiska utveckling (ISBN 91-85252-66-2)
Detta symposium hade förre landshövdingen i Göteborg, Per Nyström, som utgångs­punkt. Det gällde hans betydelse inom historia och politik, men framför allt hans del i den viktiga samhällsekonomiska och industriella omdaningen under en 20–30-årsperiod efter andra världskriget