Startsida
Konferenser och symposier
2003a: Ljus över landet? – Upplysningen som drivkraft i 1700-talets svenska vetenskap och vitterhet

Kontaktinformation

  • 2003a: Ljus över landet? – Upplysningen som drivkraft i 1700-talets svenska vetenskap och vitterhet

2003a: Ljus över landet? – Upplysningen som drivkraft i 1700-talets svenska vetenskap och vitterhet

2003aLjus över landet? – Upplysningen som drivkraft i 1700-talets svenska vetenskap och vitterhet (ISBN 91-85252-65-4)
I denna konferens speglades upplysningstidens intellektuella och kulturella innehåll, exempelvis vetenskapshistoria, filosofi, språk och litteratur, framväxt av akademier och andra lärda sällskap, upptäcktsresor, arkitektur och samhällsutveckling.