Startsida
Konferenser och symposier

Konferenser och symposier

Nedan ges en översikt över de allmänna konferenser och symposier som KVVS arrangerat under de senaste åren, med tillägg om syften och innehåll. I samtliga fall har också publikationer framställts som byggt på de föredrag som hållits vid respektive konferens (se nedan under Publikationer: Interdisciplinaria).

Ingen plats angiven September 15, 2014
2014: Perception and the Mind – from Chemistry to Emotions

KVVS tillsammans med Finska Vetenskaps-Societeten anordnade konferensen Perception and the Mind – from Chemistry of Emotions (”Känslornas kemi”) den 15-16 september 2014 i Helsingfors. Konferensen var ämnesövergripande och kan sägas…

Ingen plats angiven October 8, 2013
2013: Vetenskapsretorik: vetenskapliga framställningsformer och framställningssätt

(8 oktober 2013). Publicerad under titeln Vetenskapsretorik – Hur vetenskapen övertygar och övertalar (2014, ISBN 978-91-980420-4-7) – se under fliken ”Publikationer”. Symposiet belyste vetenskapliga framställningsformer och framställningssätt inom olika discipliner….

Ingen plats angiven October 8, 2012
2012: Slump och nödvändighet

(8 oktober 2012) Symposiet innehöll bidrag med anknytning till temat: Astronomi, evolutionär biologi, kvantmekanik, materialteknik, sannolikhetsteori, filosofi, ekonomi och historia. Program och sammanfattningar finns i nedanstående PDF-fil: Slump och nödvändighet…

Ingen plats angiven October 6, 2011
2011: Människans hälsa och ohälsa (6-7 oktober 2011)

(6-7 oktober 2011) Konferensen innehöll olika aspekter på hälsa/ohälsa. Huvudpunkter var sjukdombegrepp, evidensbaserad medicin, läkemedelsutveckling, smärta, psykiatrins möjligheter och begränsningar samt kostens betydelse för hälsan. Uppsatser byggda på presentationer vid…

Inen plats angiven Date Not Set
2010: Glömskan – värd att minnas (ISBN 978-91-980420-0-9)

Glömskan – värd att minnas (ISBN 978-91-980420-0-9) Fulltext i GUPEA – se under fliken ”Publikationer”. Fullständigt program finns nedladdningsbart som PDF-fil: Glömskan – värd att minnas: Program Konferensen behandlade olika…

Ingen plats angiven Date Not Set
2009: Finland mellan öst och väst

Finland mellan öst och väst (tillsammans med Finska Vetenskaps-Societeten. ISBN 978-91-85252-71-8) Konferensen behandlade olika historiska, språkliga, litterära, kulturella, utrikespolitiska och industriekonomiska frågor av betydelse i Finland. Konferensen hade sin utgångs­punkt…

Ingen plats angiven Date Not Set
2008: Kulturen och Hälsan

2008:  Kulturen och Hälsan (red. Gunnar Bjursell och Lotta Vahlne Westerhäll, Santérus förlag, ISBN 978-91-7359-027-3) (November 2008, publikation hos utomstående förlag). Symposiet rörde olika aspekter på relationen mellan kulturell aktivitet…

Location Not Set Date Not Set
2007: Arbets(o)­för­må­ga i ett mångdisciplinärt perspektiv

2007:  Arbets(o)­för­må­ga i ett mångdisciplinärt perspektiv (red. Lotta Vahlne Westerhäll, Santérus förlag, ISBN 978-91-7359-010-5) (December 2007, publikation hos utomstående förlag). I detta symposium framträdde ett antal av de författare som…

Location Not Set Date Not Set
2006b: Abuse and Misconduct in Science

2006b:  Abuse and Misconduct in Science (tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, KVA) (November 2006) Denna internationella konferens behandlade det växande problemet med ohederlighet i vetenskapligt arbete och publicering. Det gällde alltså…

Location Not Set Date Not Set
2006a: Sinnen, signaler och tolkningar av verkligheten

2006a:  Sinnen, signaler och tolkningar av verkligheten (ISBN 978-91-82252-67-1) Här behandlades sinnesorganens uppbyggnad och hur signalerna från dessa kommuni­cerar med hjärnan samt de tolkningsprocesser som där sker. Förutom de medicinska…