Startsida
Konferenser och symposier
2008: Kulturen och Hälsan

Kontaktinformation

  • 2008: Kulturen och Hälsan
  • Ingen plats angiven

2008: Kulturen och Hälsan

2008:  Kulturen och Hälsan (red. Gunnar Bjursell och Lotta Vahlne Westerhäll, Santérus förlag, ISBN 978-91-7359-027-3) (November 2008, publikation hos utomstående förlag). Symposiet rörde olika aspekter på relationen mellan kulturell aktivitet och kroppslig och själslig hälsa. Hälsa/ohälsa beskrevs som starkt kopplad till föreställningar, normer, värden och attityder i vardagslivet och dess upplevda mening. Upplevd ohälsa ansågs mer än en biologisk händelse i kroppen. Sociala och djupare existensiella frågor griper in i sjukvårdsbegreppet och är viktiga frågor vid bl.a. terapeutiska åtgärder för att motverka ohälsa.