Startsida
Konferenser och symposier
2010: Glömskan – värd att minnas (ISBN 978-91-980420-0-9)

Kontaktinformation

  • 2010: Glömskan – värd att minnas (ISBN 978-91-980420-0-9)
  • Inen plats angiven

2010: Glömskan – värd att minnas (ISBN 978-91-980420-0-9)

Glömskan – värd att minnas (ISBN 978-91-980420-0-9)

Fulltext i GUPEA – se under fliken ”Publikationer”. Fullständigt program finns nedladdningsbart som PDF-fil:

Glömskan – värd att minnas: Program

Konferensen behandlade olika aspekter på glömska och minne hos enskilda människor och i samhället. Centrala frågor som behandlades var principer och problem vid arkivering, glömskan som en viktig faktor vid historiehantering, glömskan som en del i ekonomiska kriser, medicinsk-fysiologiska förhållanden för minne och glömska, rehabiliteringsmöjligheter, minneshantering vid vittnesmål, historiska sanningar och lögner, rituell och institutionell glömska m.m.