Startsida
Konferenser och symposier
2013: Vetenskapsretorik: vetenskapliga framställningsformer och framställningssätt

Kontaktinformation

  • 2013: Vetenskapsretorik: vetenskapliga framställningsformer och framställningssätt
  • Ingen plats angiven

2013: Vetenskapsretorik: vetenskapliga framställningsformer och framställningssätt

(8 oktober 2013). Publicerad under titeln
Vetenskapsretorik – Hur vetenskapen övertygar och övertalar (2014, ISBN 978-91-980420-4-7)
– se under fliken ”Publikationer”.
Symposiet belyste vetenskapliga framställningsformer och framställningssätt inom olika discipliner. I symposiet framträdde framstående forskare inom naturvetenskap och humaniora, men även företrädare för vetenskapsjournalistik och förvaltning. Vetenskapliga argumentsätt och villkor för dessa inom olika vetenskaper var huvudpunkter i symposiet.
PM och program med sammanfattningar återges i nedanstående nedladdningsbara PDF-filer.

Pdf: Vetenskapsretorik: vetenskapliga framställningsformer och framställningssätt. KVVS-symposium, PM

Pdf: Vetenskapsretorik: vetenskapliga framställningsformer och framställningssätt. KVVS-symposium, Program och sammanfattningar