Startsida
Konferenser och symposier
2011: Människans hälsa och ohälsa (6-7 oktober 2011)

Kontaktinformation

  • 2011: Människans hälsa och ohälsa (6-7 oktober 2011)
  • Ingen plats angiven

2011: Människans hälsa och ohälsa (6-7 oktober 2011)

(6-7 oktober 2011)
Konferensen innehöll olika aspekter på hälsa/ohälsa. Huvudpunkter var sjukdombegrepp, evidensbaserad medicin, läkemedelsutveckling, smärta, psykiatrins möjligheter och begränsningar samt kostens betydelse för hälsan.
Uppsatser byggda på presentationer vid konferensen finns publicerade på Internet (GUPEA) – Se under fliken ”Publikationer”. Programmet finns återgivet i PDF-filen

Pdf: Människans hälsa och ohälsa – Program