Startsida
Konferenser och symposier
2006b: Abuse and Misconduct in Science

Kontaktinformation

  • 2006b: Abuse and Misconduct in Science

2006b: Abuse and Misconduct in Science

2006b:  Abuse and Misconduct in Science (tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, KVA)
(November 2006)
Denna internationella konferens behandlade det växande problemet med ohederlighet i vetenskapligt arbete och publicering. Det gällde alltså forskningsetik med stor betydelse internt inom olika vetenskapliga discipliner, men också fråga om upprätthållande av till­tron till vetenskapligt arbete i det omgivande samhället.
Program och sammanfattningar finns nedladdningsbara genom PDF-filerna:

Abuse and Misconduct in Science – Program
Abuse and Misconduct in Science – Abstracts