Startsida
Konferenser och symposier
2009: Finland mellan öst och väst

Kontaktinformation

  • 2009: Finland mellan öst och väst
  • Ingen plats angiven

2009: Finland mellan öst och väst

Finland mellan öst och väst (tillsammans med Finska Vetenskaps-Societeten. ISBN 978-91-85252-71-8)
Konferensen behandlade olika historiska, språkliga, litterära, kulturella, utrikespolitiska och industriekonomiska frågor av betydelse i Finland. Konferensen hade sin utgångs­punkt i ”Märkesåret 1809”, d.v.s. Finlands skiljande från Sverige.