Startsida
Konferenser och symposier
2015: Vetenskaperna och nyttan

Kontaktinformation

  • 2015: Vetenskaperna och nyttan
  • Ingen plats angiven

2015: Vetenskaperna och nyttan

Symposiet presenterade olika perspektiv på frågeställningen med föredragshållare från astronomi, medicin, pedagogik m.m. De olika bidragen har publicerats i en särskild konferensvolym.