Startsida
Konferenser och symposier
2006a: Sinnen, signaler och tolkningar av verkligheten

Kontaktinformation

  • 2006a: Sinnen, signaler och tolkningar av verkligheten

2006a: Sinnen, signaler och tolkningar av verkligheten

2006a:  Sinnen, signaler och tolkningar av verkligheten (ISBN 978-91-82252-67-1)
Här behandlades sinnesorganens uppbyggnad och hur signalerna från dessa kommuni­cerar med hjärnan samt de tolkningsprocesser som där sker. Förutom de medicinska och biologiska fundamenten gavs också bidrag som gällde svällande tekniska områden som exempelvis aktiv säkerhet i bilar där människans reaktioner skall samverka med tekniska system.