Startsida
Konferenser och symposier
2004: Images in Arts and Sciences

Kontaktinformation

  • 2004: Images in Arts and Sciences

2004: Images in Arts and Sciences

2004:  Images in Arts and Sciences (ISBN 978-91-85252-68-8)
Denna konferens behandlade vetenskapliga visualiseringspraktiker och förutsättningar för dessa. Fokus låg på hur skilda discipliner använder bildmediet som analytiskt instru­ment och det nutida bildbegreppets mångfaldiga tillämpningar.