Startsida
Konferenser och symposier
2015: Skönhetens dimensioner – Ordning och oordning i vetenskapens värld

Kontaktinformation

  • 2015: Skönhetens dimensioner – Ordning och oordning i vetenskapens värld
  • Ingen plats angiven

2015: Skönhetens dimensioner – Ordning och oordning i vetenskapens värld

(9 september 2015) Publikation ISBN 978-91-980420-6-1.
Symposium i samarbete med Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet.
I sex olika föredrag behandlades ämnets innebörd inom skilda områden: Ordning/oordning i atomernas värld, tolkning av slumpprocesser, rum och rytm i arkitektur, musik som tidsbegrepp, porträttkonst samt  symmetri och talserier i diktkonst. Föredragen har publiceras i en konferensvolym.