Startsida
Konferenser och symposier
2017: Redlighet och oredlighet i vetenskapen

Kontaktinformation

  • 2017: Redlighet och oredlighet i vetenskapen
  • Ingen plats angiven
  • Göteborg

2017: Redlighet och oredlighet i vetenskapen

Symposiet ägde rum 9 oktober 2017. Föreläsare både inom och utom KVVS belyste olika aspekter av redlighet och dess motsats i vetenskapligt arbete. Föredragen har publicerats i en konferensvolym.