Startsida
Gästforskarstipendier i Grez-sur-Loing, Frankrike, 2017

Gästforskarstipendier i Grez-sur-Loing, Frankrike, 2017

Två gästforskarstipendier vid Grez-sur-Loing, Frankrike utlyses för bruk under hösten 2017.  Senaste ansökningsdag är 15 mars 2017. För närmare information, kontakta ständ. sekreteraren Ingemar Nilsson (e-post: info@kvvs.se).

Utlysning gästforskarstipendier, Grez-sur-Loing, Frankrike