Startsida
KVVS årliga stipendieutlysning är nu avslutad. The annual scholarship announcement of the Royal Society is now closed.

KVVS årliga stipendieutlysning är nu avslutad. The annual scholarship announcement of the Royal Society is now closed.

Stipendieutlysningen är öppen mellan 13 april och 25 maj. Ansökan görs via SEB:s stipendieportal (länk även på sidan Stipendier och anslag). Läs regelverket innan du gör din ansökan! Nästa ansökningsomgång äger rum våren 2023.

The application portal is open from April 13th until May 25th. Next application period will be opened in the spring of 2023.