Startsida
Ledamöter i KVVS hedras

Ledamöter i KVVS hedras

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi och ledamot i klass 7, har upptagits som Chevalier i franska Hederslegionen.

Staffan Söderblom, författare och förutvarande professor i litterär gestaltning samt ledamot i Vitterhetsavdelningen, har tilldelats det Doblougska priset av Svenska Akademien.

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap och ledamot i klass 7, har förlänats H M Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band.

KVVS gratulerar varmt sina ledamöter till dessa hedersbetygelser!