Startsida
Nyutgivna böcker

Nyutgivna böcker

KVVS har nyligen publicerat följande böcker:

1. Birger Karlsson: Kungl.
Vetenskaps- och  Vitterhets-Samhället i
Göteborg – In i 2000-talet
  (2016)
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISBN
978-91-980420-7-8.
2. Birger Karlsson och Gunnar Dahlström
(red.): Skönhetens dimensioner – Ordning och
oordning i vetenskapens värld
  (2016)
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISBN
978-91-9810420-6-1.
3. Bengt Alexanderson: Problems in
the New Testament: Old Manuscripts and Papyri, the
New Genealogical Method (CBGM) and the Editio
Critica Maior (ECM)
(2014).
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISBN
978-91-980420-5-4.
4. Bo Lindberg (red.): Vetenskapsretorik
– Hur vetenskapen övertygar och övertalar

(2014).
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISBN
978-91-980420-4-7.
5. Emin Tengström: Broar från
antiken – Antikens inflytande på svenskt samhälls-
och kulturliv 1780-1850
(2014).
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i
Göteborg. ISBN 978-91-980420-3-0.
6. Paul Hallberg och S. Bertil Olsson
(red.): En ostindiefarande fältskärs
berättelse: Carl Fredrik Adlers journal från
skeppet
Prins Carl 1753-56 (2013).
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i
Göteborg. ISBN 978-91-980420-1-6.

Liksom övriga av KVVS utgivna publikationer kan dessa
böcker inhandlas efter hänvändelse till bibliotekarien Bo
Lindberg eller ständige sekreteraren Ingemar Nilsson
(e-post: info@kvvs.se).