Startsida
Årets stipendieansökan är nu avslutad

Årets stipendieansökan är nu avslutad

Ansökningstiden får KVVS årliga stipendier gick ut 25 maj 2020. Under sommaren kommer ansökningarna att granskas av sakkunniga granskningskommittéer. Besked kan väntas i början av september.