Startsida
Konferenser och symposier
2007: Arbets(o)­för­må­ga i ett mångdisciplinärt perspektiv

Kontaktinformation

  • 2007: Arbets(o)­för­må­ga i ett mångdisciplinärt perspektiv

2007: Arbets(o)­för­må­ga i ett mångdisciplinärt perspektiv

2007Arbets(o)­för­må­ga i ett mångdisciplinärt perspektiv (red. Lotta Vahlne Westerhäll, Santérus förlag, ISBN 978-91-7359-010-5) (December 2007, publikation hos utomstående förlag).

I detta symposium framträdde ett antal av de författare som skrivit i ovanstående bok­volym. Frågor som behandlades var sjukförsäkringsrättsliga begrepp, arbetsförmåga och etik, arbets(o)förmåga i statsvetenskapligt perspektiv, arbetsförmåga och funktions­hinder, sjukskrivningsproblem, samt synen på arbetsförmåga och svaghet i litteraturen.