Startsida
Föredrag under våren 2017

Föredrag under våren 2017

2017-02-13 Jan Borén:
”Blodfetternas roll för att utveckla
åderförkalkning”
2017-03-13 ”Vad är barockmusik och hur kan
det låta?”

Samtal mellan Göran Karlsson och Anders Wiklund
Efteråt framträder Karlsson Barock med ett kort
konsertprogram.
2017-04-10 ”Vad är digital humaniora?”
Dialogföreläsning. Lars Borin
(språkvetenskaplig databehandling) & Mats Malm
(litteraturvetenskap)
  
2017-05-08 BOTANISKA TRÄDGÅRDEN:
Bengt Gunnarsson:
”Grön stad? Samspel mellan människor,
andra djur och växter”

Per Åberg:
”På djupet med fokus på en art. Om
knöltången