Startsida
Sammanträdesdagar 2017

Sammanträdesdagar 2017

Sammanträdena med start kl.18.00 inträffar under följande dagar:

24 januari (Högtidssammankomsten), 13 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj, 11 september, 13 november och 11 december.
Den 9 oktober anordnas ett symposium.

Sammanträdeslokal är normalt Wallenstamssalen, Göteborgs Stadsmuseum. Vid enstaka tillfällen kan annan lokal komma till användning.