Startsida
Föredrag hösten 2019

Föredrag hösten 2019

9 september: Håkan Karlsson, ledamot i Vitterhetsavdelningen. Samtiden – ett arkeologiskt forskningsfält

14-15 oktober: Symposiet Vårt gemensamma innanhav. Samarrangemang med finska Vetenskapssocieteten

11 november: Karin Wagner, ledamot i Vitterhetsavdelningen. Kampen mellan papper och plast i förpackningsbranshen

9 december: Filip Johnsson, ledamot i klass 2. Kan ett polycentriskt synsätt hjälpa oss att nå klimatmålen?