Startsida
Föredrag under 2019

Föredrag under 2019

KVVS sammankomster äger rum andra måndagen i månaden under terminstid. Möteslokalen är vanligtvis Wallenstamsalen i Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12, om inte annat anges i kallelsen. Sammankomsterna börjar normalt kl 18, och inleds med plenummöte. Föredraget följer direkt efter plenum. Arbetsårets verksamhet inleds i september. Vårterminens första ordinarie sammankomst är andra måndagen i februari.

24 januari: årshögtid

11 februari: Jan Retsö, ledamot i klass 8, Berättelsen om drottningen av Saba och dess öden i historien

11 mars: Kirsten Kraiberg Knudsen, Karlssonpristagare 2018. Galaxers tidiga utveckling – ett blick 10-13 miljarder år tillbaka i tiden

8 april: Adam Shehata, Wallinpristagare 2018. Medier och opinion i ett nytt medielandskap

13 maj: Lars Arvidsson, ledamot i klass 5.  Anemone hepatica eller Hepatica nobilis – om principer för botanisk namnsättning

9 september: Håkan Karlsson, ledamot i Vitterhetsavdelningen. Samtiden – ett arkeologiskt forskningsfält

14-15 oktober: Symposiet Vårt gemensamma innanhav. Samarrangemang med finska Vetenskapssocieteten

11 november: Karin Wagner, ledamot i Vitterhetsavdelningen. Kampen mellan papper och plast i förpackningsbranshen

9 december: Filip Johnsson, ledamot i klass 2. Kan ett polycentriskt synsätt hjälpa oss att nå klimatmålen?