Startsida
Föredrag under hösten 2018

Föredrag under hösten 2018

KVVS sammankomster äger rum andra måndagen i månaden under terminstid. Möteslokalen är vanligtvis Wallenstamsalen i Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12, om inte annat anges i kallelsen. Sammankomsterna börjar normalt kl 18, och inleds med plenummöte. Föredraget följer direkt efter plenum. Arbetsårets verksamhet inleds i september.

10 september: Jana Madjarova (ledamot i klass 1), Se matematiken växa fram.

8 oktober: Årets heldagssymposium: Upprepbarhet – generaliserbarhet i vetenskapen. Medverkande: Sven-Eric Liedman, Susanne Aalto, Anna Dreber, Elisabeth Engdahl, Jan-Eric Gustafsson, Peter Jagers, Arne Jarrick, Lars Nyberg, Annika Rosengren, Hans Ruin. Symposiet äger rum i Stadsmuseets lokaler.

12 november: Sverige och Japan – 150 år av diplomatiska, vetenskapliga och kulturella kontakter. Medverkande: Japans ambassadör i Sverige Shigeyuki Hiroki, prof. Tadaharu Tsumoto, chef för Stockholmsavdelningen av Japan Society for the Promotion of Science, honorär generalkonsul Claes Grill, samt Tomoko Nakanishi, utländsk ledamot i klass 4.

10 december: Ulrika Wolff (ledamot i klass 7): Har språklekar i 4-årsåldern effekter på den tidiga läsutvecklingen?