Startsida
Föredrag under våren 2018

Föredrag under våren 2018

Sammankomsterna äger rum i Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12, om inte annat anges i kallelsen. De börjar normalt kl 18, och inleds med plenummöte. Föredraget följer direkt efter plenum.

12 februari: Carl-Axel Aurelius, Reformationsjubileet 2017 – Vad var det vi firade?

12 mars: Ann Hellström, Det prematurfödda barnets öga – ”kroppens spegel” – en forskningsresa

9 april: Gerald DiBona, The Nervous Kidney and Hypertension

14 maj: Utflykt till Aeroseum