Startsida
KVVS sammankomster våren 2022

KVVS sammankomster våren 2022

Årshögtiden 24 januari har flyttats fram till maj.

14 februari föreläser prof. Yvonne Leffler, litteraturvetenskap, över ämnet 1800-talets svenska romanunder. Litteraturhistorieskrivning nu och då

14 mars föreläser prof. Fredrik Bäckhed, molekylärmedicin. Föredragets titel är En middag med biljoner gäster

11 april föreläser docenten i sinologi Fredrik Fällman. Föredragets titel är ”Den kinesiska drömmen” – om propaganda och kinesiska särdrag

24 maj: årshögtid. Särskild inbjudan har sänts ut