Startsida
Nyutgivna böcker

Nyutgivna böcker

KVVS senaste publikationer:

1. Bo Lindberg (red.): Vårt gemensamma innanhav. Finskt och svenskt kring Östersjön (2021)
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, Finska Vetenskaps-Societeten. ISBN
978-91-984647-3-3.
2. Bo Lindberg (red.): Upprepbarhet och generaliserbarhet i forskningen (2019)
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISBN
978-91-984647-2-6.
3. Bo Lindberg (red.): Vetenskaplig redlighet och oredlighet (2019)
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISBN
978-91-984647-1-9.
4. Bo Lindberg (red.): Göteborg de första 100 åren (2018)
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISBN
978-91-984647-0-2.
5. Bo Lindberg (red.): Vetenskaperna och nyttan (2017)
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISBN
978-91-980420-9-2.
6. Birger Karlsson: Kungl.
Vetenskaps- och  Vitterhets-Samhället i
Göteborg – In i 2000-talet
  (2016)
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISBN
978-91-980420-7-8.
7. Birger Karlsson och Gunnar Dahlström
(red.): Skönhetens dimensioner – Ordning och
oordning i vetenskapens värld
  (2016)
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISBN
978-91-9810420-6-1.
8. Bengt Alexanderson: Problems in
the New Testament: Old Manuscripts and Papyri, the
New Genealogical Method (CBGM) and the Editio
Critica Maior (ECM)
(2014).
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISBN
978-91-980420-5-4.
9. Bo Lindberg (red.): Vetenskapsretorik
– Hur vetenskapen övertygar och övertalar

(2014).
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISBN
978-91-980420-4-7.
10. Emin Tengström: Broar från
antiken – Antikens inflytande på svenskt samhälls-
och kulturliv 1780-1850
(2014).
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i
Göteborg. ISBN 978-91-980420-3-0.

Liksom övriga av KVVS utgivna publikationer kan dessa
böcker inhandlas efter hänvändelse till bibliotekarien Bo
Lindberg eller ständiga sekreteraren Gunhild Vidén
(e-post: info@kvvs.se).