Startsida
Sammankomst 11 mars

Sammankomst 11 mars

Vid sammankomsten 11 mars 2019 föreläser Birger Karlsson-pristagaren Kirsten Kraiberg Knudsen över ämnet Galaxers tidiga utveckling – enblick 10-13 miljarder år tillbaka i tiden