Startsida
Sammankomst 12 april

Sammankomst 12 april

KVVS aprilsammankomst äger rum via zoom. Efter mötesförhandlingarna föreläser Per Magnus Johansson, Vitterhetsavdelningen, över ämnet ”Sekelskifter 1900, August Strindberg och Sigmund Freud”. Kontakta ständiga sekreteraren via info@kvvs.se för ytterligare information.